BLOSSOM: intervisie en coaching

BLOSSOM - Intervisie en coaching

Steeds vaker reiken medewerkers cross-functioneel uit naar elkaar om samen complexe vraagstukken duurzaam op te lossen. Moeilijke cases samen bespreken vereist dat je je kwetsbaar opstelt en dat wordt steeds makkelijker in de bedrijfswereld: het onderlinge vertrouwen stijgt. In deze module reiken we je waardevolle theoretische modellen aan voor intervisie en experimenteerruimte om zelf aan de slag te gaan. Na afloop ben je in staat zelfverzekerd intervisies te begeleiden.

Een intervisie, i.e. het bespreken van moeilijke cases, is een zeer krachtige tool om het geleerde uit een opleiding te verankeren. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Onderwerpen die aan bod komen tijdens intervisie kunnen inhoudelijke werkvraagstukken zijn, toepassingen van elementen uit een opleiding, het vormgeven van veranderingen, de leidinggevende aanpak van teams, leidinggeven aan specifieke groepen, enzovoort.

Het doel is samen de expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur.

Experimenteer met verschillende methodes en faciliteer zelf intervisies. Je laat nieuwe inzichten ontstaan vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ook binnen een bedrijf begeleid je medewerkers cross-functioneel in het duurzaam oplossen van complexe vraagstukken.


In principe kan een intervisie gebeuren zonder begeleider. Een goed opgeleide intervisiefacilitator zorgt ervoor dat intervisies niet verzanden in praatbarakken en dat er doelgericht gewerkt wordt. Zijn of haar aanwezigheid zorgt er ook voor dat het vertrouwen sneller opgebouwd wordt en dat conflicten of ongemakkelijke situaties professioneel benaderd worden. De taak van de facilitor kan ook zijn om het team te begeleiden zodat het de intervisie zelfstandig kan voortzetten.

In een begeleide intervisie leer je van en met elkaar vanuit werksituaties: veranderingsprocessen, belemmeringen, werk-problemen, moeizame klantenrelaties, ... Intervisie is een gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing en tot leren in team. Dat kan via open vraagstelling, feedback en uitwisselingen of advies over een daadwerkelijke aanpak.


Via intervisie onderzoeken mensen een probleem, een veranderingsvraag of een belemmering in vertrouwen en binnen een veilige sfeer. Ze reflecteren erover zodat ze een besluit kunnen nemen voor de aanpak in hun praktijk.

Trainers, coaches, managers, leidinggevenden, team-coördinators, kortom iedereen die intervisies wil faciliteren en zelf intervisies wil leren begeleiden. Een voorafgaande opleiding omtrent communicatievaardigheden is wenselijk.

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Benieuwd wie jouw BLOSSOM-trainers zijn?

Maak alvast kennis!

Open opleidingen BLOSSOM - Intervisie en coaching

  1. Prijs Opleiding BLOSSOM - Intervisie en coaching | 3d : €  1245 (+ 21% BTW)
  2. Inclusief catering + locatie € 195 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: