ontdekking naar wat waarden voor jou betekenen en hoe ze jouw leven en acties beïnvloeden

C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen & leidinggeven

De huidige organisatiecontext wordt steeds dynamischer en complexer. Duurzame keuzes maken vraagt dan ook om een grote professionele verantwoordelijkheid in deze ‘VUCA World’ (Volatile -snel veranderend, Uncertain -onzeker, Complex & Ambiguous -vaag/dubbelzinnig). En daar speelt waardenbewustzijn een essentiële rol in. Coachen op waarden en waardenbewust leidinggeven stuurt duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven.

Hoe maak je in een wereld van onzekerheid en complexiteit keuzes en plannen die over vijf of tien jaar nog relevant zijn? Dat vraagt om bewustzijn, flexibiliteit en vertrouwen. Daarom is coachen en leidinggeven met een focus op waardenbewustzijn en een open mindset essentieel in de 21e eeuw. Het zorgt voor een cultuur van verantwoordelijkheid en is de basis voor veerkracht en levensvervulling.

Wat leer je tijdens deze C-Vitamine?

 • Je gaat op ontdekking naar wat waarden voor jou betekenen en hoe ze jouw leven en acties beïnvloeden.
 • Je ontdekt en bepaalt je eigen waardenhiërarchie zodat je bewust wordt op welke manier waarden jou extra kunnen inspireren én hoe ze jou kunnen helpen om de veranderingen die jij wenst ook effectief door te voeren.
 • Je krijgt inzicht in de werking van waarden op gedrags- en identiteitsniveau.
 • Je leert waarden op een heldere manier benoemen en uitdrukken via taal: dit is niet zo evident omdat we taalarm zijn op dit ZIJNS-niveau wat ook het emotionele zijn raakt.
 • Je leert coachen en leidinggeven op waarden-niveau.
 • Je kunt vrijer omgaan met het coachen op waardenniveau en de impact hiervan op jezelf door meer zicht te krijgen op je eigen waarden.
 • Je leert je waarden inzetten in je communicatie met medewerkers en collega’s.
 • Je ontdekt hoe je via waarden een bedrijfscultuur van vertrouwen en betrokkenheid kunt versterken en integriteit en waardenbewustzijn kunt aanscherpen.

Op dag 3 organiseren we een intervisieworkshop. We bekijken dan hoe je in de voorbije periode als persoon en/of als coach en leidinggevende met waarden bent omgegaan en verdiepen onze kennis door te kijken naar hoe je bewustwording nog verder kan evolueren

Voor wie?

Coaches, trainers, leidingggevenden, managers, HR-verantwoordelijken, ...

 • 3 lesdagen
 • Geeft recht op CCEU

Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van het
Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Open opleidingen C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen & leidinggeven

 1. Prijs Opleiding C-Vitamine: Waardengebaseerd coachen & leidinggeven | 3d : €  1095 (+ 21% BTW)
 2. Inclusief catering + locatie € 195 (+ 21% BTW)
Startdatum Einddatum Aantal dagen Taal
ma 19/11/2018 vr 25/01/2019 3d Data NL  Inschrijven
Activiteit Datum Tijdstip Locatie
dag 1 ma 19/11/2018 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
dag 2 di 20/11/2018 van 10:30 tot 18:30 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE
dag 3 vr 25/01/2019 van 10:00 tot 18:00 uur The House To Be - Z.1. Researchpark 210 1731 BE

Vraag informatie aan

Deel deze pagina: