Leiderschap

Leiding geven is een dynamisch gegeven en vereist permanent verfijnen en inspelen op de telkens veranderende realiteit. De Training & Coaching Square is expert in het begeleiden van beginnende leidinggevenden en doorgewinterde executives. Wij zetten daarvoor een aangepaste mix in van opleidingen en coaching.

Wij waken er over dat opleidingen niet gewoon worden ingezet als prikacties. Van een klassieke opleiding blijft na drie weken immers maar 10% meer hangen. Wij kiezen voor een juiste volgorde en combineren deze met de nodige coaching. Net deze unieke combinatie van training en coaching beïnvloedt relaties op een positieve manier en creëert inzicht in de essentiële processen van leiderschap. Duurzaam resultaat ligt binnen handbereik.

Die weg naar resultaat start met zelfleiderschap. Dit vereist inzicht in competenties (en beperkingen), de wil en de kracht om de juiste competenties en attitudes aan te leren of te verfijnen en – vooral! – deze daadwerkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Idealiter weten leiders ook wat succes voor hen betekent, welke hun prioriteiten zijn en wie zij zijn als leider. Ze zijn klaar voor de toekomst en kunnen dynamisch mee-evolueren.Ècht Leiderschap, in dienst van mens en maatschappij

Open opleiding / Op maat

Je bent ervaren als manager en weet dat het managen van processen belangrijk is. Processen worden echter door mensen uitgevoerd. Ervaring toont dat het niet altijd zo evident is om mensen mee te krijgen, ervoor te zorgen dat ze begrepen hebben wat je bedoelt, ze de nodige zelfsturing en vrijheid te geven én tegelijkertijd de gestelde objectieven te behalen. Daarvoor is een dieper inzicht in leiderschap
nodig dan wat leiderschapsopleidingen bieden die eerder gericht zijn op het ontwikkelen van competenties. Echt en duurzaam leiderschap vereist authenticiteit. Ons leiderschapsprogramma gaat hier dieper op in.

NL  FR  EN 

Vraag informatie aan