masterclass bemiddelen

De kracht van bemiddelen met een coachende houding

Een proces om terug te keren naar het ‘gemeenschappelijk belang’ is dan aan de orde en niet een aanpak die ertoe dient om ‘eigen gelijk’ te onderbouwen

Masterclass
Bemiddelen
Coachende houding

Het toepassen van coachende competenties in de bemiddelende houding in iedere conflictsituatie.

Menselijke conflicten vinden meestal hun oorsprong in een tunnelvisie die emotioneel escaleert en waar eigen gelijk en eigen waarheid prevaleert. De beide masterclassbegeleiders zijn ervan overtuigd dat in een snel veranderende en complexe maatschappij conflicten en meningsverschillen onvermijdelijk zijn. Professionals hebben baat bij basishandvaten en principes om hiermee om te gaan. Zo ontgroeien we de escalatie van conflicten en dient de rechtbank enkel de rol op te nemen bij het beslechten van pure gerechtelijke vraagstukken waar een wetboek echt bij nodig is en waar ‘een breuk’ dan ook onvermijdelijk is.

3 dagen en 1 praktijkintervisie – gespreid over 4 maanden zodat elke methodiek en attitude in de praktijk kan uitgetest worden en aangepast kan worden aan eigen noden en stijl

Progamma inhoud

We werken natuurlijk op 3 sporen tegelijkertijd:
  • De kennis rond de betekenis en het verloop van conflicten waardoor conflicten minder bedreigend worden
  • Je eigen houding en positionering rond bemiddelen bij conflict – het behouden van een houding met volledige aanwezigheid en focus die het proces begeleidt en de ruimte geeft aan de partijen om tot te evolueren van een tunnelvisie naar een openheid tot ‘afstemming’ en ‘gemeenschappelijk belang’.
  • De competenties rond ‘gesprekstechnieken’ om een bemiddelend proces te kunnen begeleiden

Programma

Programma details

Waarom deze masterclass?

In samenwerkingsverbanden is de kunst om conflicten te begeleiden naar oplossingen die alle partijen toelaten om te evolueren in hun rol en in hun functie zodat de samenwerking zijn vruchten kan afwerpen. Nu draaien meningsverschillen nog vaak uit op het beëindigen van de samenwerking terwijl zo de investering in ‘groei’ en ‘samenwerking’ totaal stopt en meestal lopten  alle partijen in nieuwe situaties tegen dezelfde muur van oude aannames, emoties  en onwrikbaarheid aanlopen.  Zo pijnlijk is dat in een maatschappij waar we levenslang leren en evolueren belangrijk vinden.

We volgen hier de theorie van ‘alternative conflict resolution’ (ADR) waarbij de Win/win centraal staat.  Waar er geen win/win is, is er altijd een loose/loose zelfs de zogenaamde winnaar ondergaat mentaal en emotioneel een verlies.

We focussen dan ook in deze masterclass op ‘attitude’ en ‘competenties’ die elke leidinggevende professional en hun adviseurs ondersteunen om een bemiddelingsbeleid mogelijk te maken. Professionals  en hun adviseurs begeleiden en coachen voor en tijdens bemiddelingstrajecten zodat zij een bemiddelende houding kunnen innemen, zal (nog) meer bemiddelingstrajecten doen slagen.

De pragmatische insteek zal er dan ook toe leiden dat na deze masterclass iedere deelnemer deze handvaten ook onmiddellijk kan uittesten zodat er alternatieven ontstaan en men als mens niet blijft vaststeken in polariserende standpunten die werk niet leefbaar maken.  En dat is het streven toch van elke organisatie – leefbaar werken en werken om te leven.

Kadering en oorsprong

Deze masterclass steunt op verschillende eclectische theorieën en voornamelijk op de communicatie- en systeemtheorie – de coachingstructuren van John Withmore en de basis van veranderingsprocesbegeleiding gesteund door emotionele intelligentie van John Stein.

De bemiddelende procesbegeleiding gaat hier over het begeleiden van een oplossingsgericht proces in de duidelijke richting van  het verenigen van de verschillende meningen tot een gemeenschappelijk belang wat bijdraagt tot succesvolle organisaties.

Methodiek

Graduele methodiek waarin een pragmatische aanpak wordt gebruikt van inductief en deductief kennis verwerven – Theorie en praktijk gaan hand in hand en eigen voorbeelden uit de praktijk worden ingezet als oefenmateriaal en kunnen zo uitgewerkt worden.

Bemiddelend managen en begeleiden van conflicten houdt in dat je in je professionele functie een bemiddelende houding aanneemt die geen oplossingen oplegt maar die alle partijen kan begeleiden om hun eigen gelijk ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk belang. 

De rol die je hier als HR, manager of juridische of financiële adviseur aanneemt is gebaseerd op een houding die de partijen toelaat zelf te reflecteren over wat ze echt willen en waar ze eigenlijk afstand van kunnen nemen.  De systeemtheorie is hier van kracht omdat in elke organisatie systemische dynamieken spelen die kunnen ingezet worden om conflictbemiddelling intern mogelijk te maken.

De basisprincipes van systemische dynamieken zullen dus zeker aan bod komen zodat je in het bemiddelingsproces met een andere bril naar de dynamieken kan kijken die ook zichtbaar kan maken voor de ‘conflicterende partijen’.  Door de wil om andere dynamieken mogelijk te maken kan elk conflict leiden tot een vruchtbare oplossing die iedereen toelaat om er beter uit te komen

Blended Learning Methodiek

We werken didactisch volgens het HILL model van de KU Leuven – High Impact Learning that Lasts – via impulsen op het leerplatforum krijg je hapklare informatie die snel te verteren is en onmiddellijk uit te testen.

Ook korte filmpjes – korte inspiratieteksten – gesprekststructuren of de essentiële bemiddelingsvragen worden aangeboden om dagdagelijks in te zetten in contexten waar conflict zich aankondigt of al speelt.

Trainer: Marleen Boen – Master Certified Coach met +14000 u managementcoaching en mentoring (Training&CoachingSquare)

Marleen is een ervaren Master Certified coach, bedrijfseigenaar en auteur. “Zijn gaat boven doen” is haar motto. Ze heeft een solide track record van executive klanten en was de afgelopen 20 jaar de trainer en mentor/coach van de helft van de PCC en MCC coaches in België. Met haar meer dan 14.000 uur coaching in de praktijk ontwikkelde ze haar eigen methodes om sneller tot de essentie door te dringen, waarbij ze zich zorgvuldig aanpast aan de behoeften van elk individu. Ze gebruikt haar methodes intuïtief en met de intentie om het bewustzijn te verdiepen, leidinggevenden te versterken en in staat te stellen om van binnenuit te leiden.

Trainer: Karin Schühle – advocate met specialisatie in het ondernemings- en arbeidsrecht en erkend bemiddelaar (Fairway)

De kracht van bemiddelen met een coachende houding

Startdatum
do 28/11/2024
Einddatum
di 28/01/2025
Duurtijd
3 dagen en 1 intervisie
Prijs
€ 2030 + 21% BTW
Reserveer je plek
Activiteit Datum Tijd Locatie
Dag 1 do 28/11/2024 10:00 – 17:00 TCS skystudio – Planetendreef 14/401, 2800 Mechelen
Dag 2 di 10/12/2024 10:00 – 17:00 Fairway Law – Grote Markt 14, 1800 Vilvoorde
Dag 3 di 28/01/2025 10:00 – 17:00 TCS skystudio – Planetendreef 14/401, 2800 Mechelen
Intervisie Fairway Law – Grote Markt 14, 1800 Vilvoorde
Opleiding
De kracht van bemiddelen met een coachende houding
Startdatum – Einddatum
do 28/11/2024 – di 28/01/2025
Duurtijd
3 dagen en 1 intervisie
Taal
NL
Locatie
TCS skystudio – Planetendreef 14/401, 2800 Mechelen
Prijs
€ 2030 + 21% BTW

Inschrijven