Business, technology and people concept - senior businessman with tablet pc working in office

Écht Leiderschap

Ontwikkel de attitude en competenties om een krachtige leider te zijn in een VUCA-wereld.

Talent en potentieel maken het verschil in de ‘Human Age’

Organisaties hebben moeite om cruciale leiderschapsposities in te vullen. Leiders die de attitude en competenties hebben om succesvol te leiden in de mensgerichte, multiculturele en snel veranderende wereld van vandaag zijn schaars (Research Manpower & Tucker International). Het volstaat dus niet langer om processen te managen. Verbinding creëren met mensen, appèl doen op hun potentieel en creatieve en innovatieve denkprocessen faciliteren zijn essentiële skills. Wat zijn de gewenste competenties en attitude van de leider in de volatiele 21ste eeuw? We nemen je graag mee op verkenningstocht om je potentieel als VUCA-leider te ontdekken.

Dit programma is voor managers en leiders die:
 • Het managen van processen willen overstijgen met krachtige people-skills
 • Creatieve en innovatieve denkprocessen willen activeren en faciliteren
 • Hun kracht als leider willen ontdekken
 • Willen leiden door vraagstelling zodat anderen meer zelf initiatief nemen
 • Een Growth Mindset willen ontwikkelen die tot meer opties leidt
 • Het menselijk kapitaal willen ondersteunen in Human Resources
 • Up-to-date willen zijn met de leiderschapsvereisten van de 21ste eeuw

Het programma

Programma details

Programmastructuur
 • Leiderschapsprogramma verdeeld over 2-daagse en 3-daagse
 • 2 x 2 uur persoonlijke coaching door ICF Professional Certified Coach
 • Supervisiedag met gerichte feedback
Aanpak

Het programma is praktisch en ervaringsgericht opgebouwd. We trainen op de leiderschapsattitude die aansluit bij jouw persoonlijk eigenheid en die nodig is voor het duurzaam leiderschap van de toekomst. We werken via de HILL-methodes van actief en interactief leren met blijvende impact:

 • Korte uiteenzettingen
 • Exploratie-oefeningen
 • Case studies
 • Discussies
 • Demonstraties
 • Leren door het te doen
 • Brainstorming
 • Experience sharing 
Leren van experts

Training & Coaching Square is expert in het begeleiden van leiders om vanuit hun eigen kracht de richting, visie en focus van hun organisatie uit te dragen naar anderen. De trainers in het programma hebben een jarenlange ervaring in leiderschap. Het zijn bovendien ICF Gecertificeerde Coaches die je begeleiden in je ontdekkingstocht. In de afgelopen 15 jaar verzamelde Training & Coaching Square heel wat expertise en investeerden we in innovatief leren, inventieve toolboxes en blended learning-technieken. We zijn continu op zoek naar manieren om ons aan te passen aan challenges van vandaag en houden de vinger aan de pols van zowel kleine als grote organisaties.

Subsidies

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

Vragen? Mail contact@coachingsquare.be

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). 

Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Onze klanten over dit programma: