Colleagues meeting in office and discussing over a report

The human
side of change

Zodra organisaties transformatie als een evidentie zien, durven ze ontdekken, bouwen, leren en écht innoveren

Doorbreek de barrière
Schermafbeelding 2021-04-12 om 15.15 1
Download de whitepaper

De veranderingsglijbaan

De Veranderingsglijbaan neemt binnen de wereld van coaching een voortrekkersrol in. Het benadrukt het belang van een diepere dimensie in het coachen. Er is meer te doen dan de cliënt helpen resultaten te bereiken of gedrag te veranderen.

Download

Individu. Team. Organisatie. Agile doorheen élke transformatie

Organisation in Transition
Organisaties gaan per definitie samen met complexiteit. Elke verandering heeft dan ook tijd, discipline en kennis nodig. Vanuit 8 facetten bekijken we wat uw organisatie als hefboom nodig heeft om naar een bewuste en zelfgestuurde transformatie te kunnen evolueren.
Kies voor strategische helderheid
Transition Micro Learning
Speel in op de maatschappelijke en economische realiteit en bereik de collectieve doelen van uw organisatie: investeer via straffe ervaringsgebasee rde ‘Turning Point Workshops’ en keynotes in een growth/possibility mindset die leidt tot de inzet van een groeiend potentieel.
Boost uw organisatiecultuur
Business Innovation Accelerators
Vergroot de persoonlijke toegevoegde waarde van uw managers en leiders door kwalitatieve opleidingen met bewezen effect: een groeiend zelfleiderschap dat leidt tot krachtig teamleiderschap, wat op haar beurt weer resulteert in succesvol Organisatieleiderschap.
Ontdek het volledige aanbod
Agility Coaching & Mentoring
Kies in de turbulentie van deze 21ste eeuw voor coaching en mentoring als business strategie. Het is hét fundament voor evolutie en vernieuwing dankzij betere reflectie- en keuzeprocessen en minder weerstand tegen verandering. Uw oogst: meer strategisch werkvermogen.
Vind uw Business / Executive Coach

Wat als … uw organisatie de kansen in elke transformatie ziet?

In deze snel veranderende wereld heeft elke organisatie per definitie te maken met verandering.

Weet u soms ook niet meer hoe de antwoorden nog te vinden?
Wordt de veeleisendheid u wel eens te veel?
Voelt uw organisatie ook de dwingende nood aan innovatie?
Blijft u gevangen in dezelfde maalstroom van gedachten, zonder uitweg?

Wij ondersteunen u om de juiste vragen te stellen die tot helderheid leiden:

  • Op welke vlakken ondergaat uw organisatie verandering?
  • Welke strategie is daarvoor nodig?
  • Welke mindset?
  • Wat is uw persoonlijke bijdrage?
  • Waarin zit u vandaag vast?
  • Hoe gaat u van probleemdenken naar nieuwe opties?
En wie ondervindt dagdagelijks de nadelen van vast te zitten in steeds hetzelfde patroon?

Het voortdurende proces van verandering blijven dragen, vraagt een grote veerkracht van managers en medewerkers. Aandacht besteden aan de menselijke kant van verandering is dus een must voor elke evoluerende organisatie. Alleen dan is het mogelijk om met succes mee te gaan op de stroom van innovatie en groei. Training & Coaching Square ondersteunt organisaties op resultaatgerichte wijze met vier pijlers:

Een gefaseerde aanpak in een beproefd proces

Visie​ op vooruitgang

Text

​Behoefte-analyse​, as is situatie: welke houdingen vandaag, vragenlijst, intakegesprekken

Text

Rapport

text

Kernpunten aandacht & Prioritisering

Text

Concretisering​: Wie wat hoe: zelf, team & organisatie

Text

Planning: Wanneer wat

Text

Wie is een Change Agent in uw organisatie?
  • Hoe neem je ​bedrijf én mens ​mee in de transformatie?
  • Hoe stap je ​weg van veranderingsmoeheid​ naar een mindset gericht op het gedeelde belang?
  • Wie zijn de ​‘leverage people’ ​die met impact en invloed de organisatie in al haar geledingen kan mobiliseren?
  • Welke ​mindset​ hebben zij nodig om met veerkracht de beren op de weg met vertrouwen het hoofd te kunnen bieden?

De Diamond Strategy: welk facet van uw organisatie heeft nood aan innovatie?

Maak het verschil met een bewezen en revolutionair programma om iedereen in uw bedrijf mee te krijgen op de veranderingsglijbaan.

Enkele van de organisaties die we continu ondersteunen in hun transformatie

Heb je een vraag?