Het Enneagram en communicatie-voorkeuren

https://trainingcoachingsquare.be/organisations/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/enneagram.jpg

Door: Natacha Ciezkowski, Accredited Enneagram Practitioner & Faculty Trainer

Als je het Enneagram gebruikt om communicatiestijlen te doorgronden, gaat er een boeiende wereld open. Belangrijk: het Enneagram onderscheidt zich van andere typeringssystemen door net niét het gedrag van mensen in kaart te brengen maar wel hun identiteit. Uiteraard vloeit daar een bepaald gedrag uit voort. Maar: dat gedrag is niet voor iedereen van hetzelfde type identiek. Het hangt in grote mate af van het evolutieniveau van de persoon in kwestie: dezelfde drijfveren en zelfde waarden kunnen aanleiding geven tot verschillende overtuigingen en dus ook tot verschillend gedrag.

Hoe ‘typisch’ communiceer jij? Hoe bewust zet jij je typemechanismen in om met meer effect te communiceren? Ontdek de sterktes, uitdagingen en ontwikkelingstips van jouw Enneagramtype op vlak van communicatie.

Hoewel het Enneagram in eerste instantie een verdiepingstool is tot zelfinzicht (en van daaruit inzicht in de drijfveren van anderen) kan het ons ook helpen begrijpen hoe we onze communicatie ontwikkelen. Zowel de sterktes komen dan naar boven, als de onbedoelde vervormingen – bij de zender én de ontvanger. Meer nog: ken je je Enneagramtype goed, dan ben je je ook bewuster van je sterktes en kan je die ook even bewust inzetten in je communicatie.

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat bewust of onbewust gedrag in kaart brengt. Het beschrijft negen Enneagramtypes vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het geeft inzicht in het eigen karakter en de relaties met anderen en zorgt voor bewustwording. Voor elk type beschrijft het model de motivatie van waaruit doorgaans gehandeld of gedacht wordt. Het ene persoonlijkheidstype is niet beter dan het andere. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn. Alle negen zijn ze gevormd rond een centrale passie. De drang en fixatie die hieruit voortkomen, bepalen de levensbeschouwing en dus ook de communicatiestijl van elk van de negen types. Goed om te weten: persoonlijkheidsmodellen als MBTI of Insights zijn afhankelijk van een specifieke context (vb werk) – die dus veranderlijk is. Je Enneagramtype geldt voor élke context en blijft levenslang hetzelfde. 

Ken je je Enneagramtype nog niet?

Dan raden we je aan om een gevalideerde online iEQ9 Enneagram-vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan krijg je een Professional Enneagram Report in het Nederlands van 40 pagina’s dat beslist een eye-opener is … Interesse? Stuur een mailtje naar natacha@coachingsquare.be

Typisch communiceren

Iedereen herkent zichzelf in meerdere of mindere mate in elk van de negen Enneagramtypes. Toch heeft iedereen een dominant type. Dit verklaart ons gedrag en onze kijk op de wereld en op onze problemen. Inzicht in het Enneagram helpt je jezelf en anderen beter te begrijpen. En een beter begrip, brengt ook meer helderheid in het communiceren.

Communicatietroeven per type

Type 1 – Perfectionist
Attent
Bereid
Beleefd
Beheerst
Eerlijk
Realistisch
Verantwoordelijk
Zorgvuldig
Principieel
Welgeformuleerd in opinies en ideeën
Type 2 – Helper
Warm
Betrokken
Hulpvaardig
Zorgend
Relationeel
Vragen stellend
Contact leggend
Sociaal
Medelevend
Zorgvuldig luisterend
Attent
Type 3 – Presteerder
Efficiënt
Oplossingsgericht
Multitaskend
Netwerkend
Zelfverzekerd
Duidelijk
Concreet
Aangenaam
Rechtdoorzee
Energiek
Optimistisch
Type 4 – Individualist
Diepzinnig
Diepgaand
Intens
Empathisch
Nieuwsgierig
Gevoelig
Warm
Scherpzinnig
Creatief
Betekenisgevend
Emotioneel verbindend
Type 5 – Waarnemer
Respectvol
Interessant
Stimulerend
Niet-intrusief
Geamuseerd
Observerend
Introvert
Leergierig
Analytisch
Nadenkend
Oplossingsgericht
Type 6 – Loyalist
Uitnodigend
Complex
Serieus
In vraag stellend
Grappig
Ironisch
Verantwoordelijk
Betwijfelend
Betrouwbaar
Loyaal
Voorbereid
Type 7 – Levensgenieter
Luchthartig
Snel
Levendig
Charmant
Vrolijk
Praatgraag
Verhalenverteller
Energiek
Filosofisch
Optimistisch
Strategisch
Type 8 – Leider
Openhartig
Direct
Rechtdoorzee
Actiegericht
Beschermend
Onafhankelijk
Zelfverzekerd
Krachtig
Leidend
Rechtvaardig
Organiserend
Type 9 – Bemiddelaar
Relaxed
Open
Bevestigend
Ondersteunend
Makkelijk rapport makend
Ontvankelijk
Goedaardig
Luisterend
Empatisch
Genuanceerd
Harmonieus

Ontwikkelingstips in communicatie per type

Type 1 – Perfectionist
Wees je meer bewust van je lichaamstaal en de boodschap die je non-verbaal overbrengt
Type 2 – Helper
Zorg voor duidelijkere grenzen tussen jou en de ander en druk je gevoelens directer uit
Type 3 – Presteerder
Luister langer naar anderen zodat ze zich gehoord voelen en druk jezelf oprechter uit
Type 4 – Individualist
Verzacht je nood aan een diepe verbondenheid met anderen en verwijs minder naar jezelf in een gesprek
Type 5 – Waarnemer
Stel meer vragen, deel meer persoonlijke info en maak je minder zorgen om anderen te storen
Type 6 – Loyalist
Stel de motieven van anderen minder in vraag, adem voor je reageert en vertrouw je eigen inzichten
Type 7 – Levensgenieter
Luister tot anderen volledig klaar zijn met hun betoog, vertel minder verhalen en stel meer vragen
Type 8 – Leider
Luister zelfs naar wie je niet respecteert, leg je denkwijzen en instinctieve reacties meer uit
Type 9 – Bemiddelaar
Deel je eigen gedachten en gevoelens sneller, besef dat hummen ook als instemmen wordt gezien

Meer weten over coachen met het Enneagram?

Heb je interesse om als Coach of Manager Geaccrediteerd Enneagram Practitioner te worden?