Veranderde samenleving vergt flexibiliteit van hr

https://trainingcoachingsquare.be/organisations/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/abstract-art-blur-circle-96381.jpg

We leven in een snel veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld waardoor zekerheden uit het verleden van geen tel meer zijn. Organisaties krijgen het almaar moeilijker om plannen voor de lange termijn te ontwikkelen. Tegelijk zijn ze uit op duurzame, meetbare resultaten. Wat betekent dat voor hr?

Om stand te houden in de VUCA-wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) is visie nodig, een goed begrip van de heersende context en de kunst om complexe uitdagingen helder te maken. Bovendien is er nood aan de bereidheid om flexibiliteit in te bouwen, in de hoofden van mensen, in bedrijven en in relaties met leidinggevenden. Alleen in een wendbare en soepele organisatie – zowel een onderneming als haar werking – ligt succes binnen handbereik. Zowel leiders als medewerkers zullen pas dan in staat zijn om hun soms onvermoede potentieel – zowel op het vlak van vaardigheden als van kennis – beter te benut-ten. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om met subtiele of ingrijpende veranderingen bewust en resultaatgericht om te gaan, in de job en in het leven. 

Hoe agile is HR?

“Wat binnen deze context geldt voor algemene medewerkers, geldt evengoed voor hr-afdelingen, hr-managers en hr-medewerkers”, verduidelijkt Marleen Boen, mede oprichter van Training & Coaching Square. “Ook zij worden, vanwege ontwrichting of disruptie in de samenleving en bedrijfswereld, met die veranderingen geconfronteerd. Sterker nog, zij moeten die voorzien, inschatten, beheersen, begeleiden… Van hen verwachten bedrijven, leiders en medewerkers dat ze agile (flexibel) zijn.”

Dat werpt pertinente vragen op:

 • Hoe wendbaar is hr in onze almaar sneller veranderende wereld? 
 • Bouwt hr een verlammende weerstand tegen verandering op? 
 • Durft hr op te komen tegen oppervlakkige beslissingen voor gewin op korte termijn?
 • Hoe kan hr een revolutionaire Agility Agent worden in plaats van een reactionaire bewaker van het verleden?

Bereidheid tot transformatie is in onze VUCA-wereld meer dan ooit aan de orde. Werkende mensen streven (snakken) naar persoonlijke groei, erkenning, succes en levenskwaliteit. Zowel medewerkers als leidinggevenden. In die moeilijke maar be-loftevolle zoektocht naar evenwicht tussen persoonlijke doelstellingen en die van de onderneming ligt de echte winst van bedrijven en medewerkers, in een gemeenschappelijk en wederzijds belang. Dat evenwicht vinden is de buitengewoon belangrijke taak waar hr de komende jaren voor staat.

Aan beide zijden van de VUCA-wereld

 • Volatility (voortdurende verandering)
  Value & Vision (leidinggeven met effect en visie)
 • Uncertainty (onzekerheid)
  Understanding (de context begrijpen en verhelderen)
 • Complexity (complexiteit)
  Clear Communication (helder communiceren door inzicht)
 • Ambiguity (dubbelzinnigheid)
  Adaptability (flexibel inspelen op wat zich aandient)