Hoe gaat het met jou in deze chaotische tijden van verandering?

https://trainingcoachingsquare.be/organisations/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/pexels-energepiccom-313690-scaled.jpg

 Neem de gratis “Test jezelf” uitdaging aan

Covid-19 heeft een plotselinge en onverwachte uitdaging in ons leven gebracht die ons dwingt om te stoppen met wat we altijd gedaan hebben: we dienen onze dagdagelijkse gewoontes drastisch te veranderen om de corona pandemie te overleven. Voor sommige mensen veroorzaakt de coronacrisis veel stress, omdat ze ziek worden of omdat iemand in hun familie overlijdt, omdat ze hun baan verliezen of zelfs failliet gaan. Dood van een familielid, ziekte, ontslag op het werk en financiële problemen zijn levensgebeurtenissen die veel stress veroorzaken in het leven van mensen, net als echtscheiding, pensioen, zwangerschap, problemen met schoonfamilie, een kind dat het huis verlaat, enz. Deze gebeurtenissen maken ons ongerust en zorgen voor angst. En Covid-19 creëert angst en bezorgdheid. Zelfs als je gezond en financieel nog steeds OK bent, kan het zijn dat je je zorgen maakt en bang bent om door het virus geïnfecteerd te raken.

Angst veroorzaakt negatieve stress en negatieve stress veroorzaakt negatieve gedachten, mentale en fysieke problemen, en schaadt het immuunsysteem. Wanneer ons immuunsysteem verzwakt is, zijn we vatbaarder voor ziekten en lopen we dus meer risico om geïnfecteerd te raken.

Hoe ervaar jij deze onverwachte en vreemde tijd? Heb je het gevoel dat je het kan redden en dat je deze crisis aankan? Voel je je meer bezorgd dan gewoonlijk? Of ervaar je veel stress door wat er vandaag in de wereld om je heen gebeurt?

Denk eraan dat stress vooral mentaal is. Het is iets wat we onszelf aandoen door de manier waarop we de situatie bekijken. Angst en zorgen zijn een denkfout. Onze angsten voor de erge dingen die kunnen gebeuren zijn irrationeel. Het zijn hypothesen, waarvan de meeste verkeerd zijn en nooit gebeuren.

Dus, wat is de balans tussen de positieve en de negatieve stressoren op dit moment in je leven? Wat is je actuele stressbalans? Is deze in of uit evenwicht? Dat ontdek je door de onderstaande stressvragenlijst in te vullen. De vragenlijst is geïnspireerd door Dr. Beverly Potter en geeft een indicatie van je actuele stressniveau en je risico op burnout.  De menselijke reacties in de vragenlijst kan je lezen als signalen waar je dient op te letten als je meester wil worden van je stress en wil voorkomen dat je burnout raakt.

Instructie: Neem de afgelopen 3 tot 6 maanden in gedachten in je werk en je privéleven. Let vooral op de veranderingen in de manier waarop je omgaat met de dingen en waar je gedrag “afwijkt” van je “standaard” of “normaal” gedrag. 

Stress en burnout vragenlijst

Score 0= nooit – score 1 = zelden – score 2= soms waar – score 3 =  in de helft van de gevallen waar  – score 4 = vaak (vaker dan 50% van de tijd) – score 5 = bijna altijd waar (bijna dagelijks)

1Ik voel me moe, ook al heb ik voldoende slaap gehad[]
2Ik ben geïrriteerd en val uit tegen mensen[]
3Ik heb steeds minder tijd voor mensen, familie en vrienden[]
4Ik kan me moeilijker concentreren op mijn werk dan vroeger[]
5Ik voel een soort hopeloosheid, als “waarom zou ik me druk maken?”  “Wie kan het wat schelen?”[]
6Ik ben vergeetachtig[]
7Ik word ’s nachts wakker omdat ik me zorgen maak over het werk[]
8   Ik ben vaker ziek dan vroeger[]
9Wanneer ik wakker word, voel ik me niet uitgerust en fris[]
10Ik heb mijn enthousiasme en plezier in het werk verloren[]
11Mijn eetlust is veranderd, ik eet te veel of heb geen eetlust[]
12Ik zie normale taken en verantwoordelijkheden over het hoofd[]
13Ik voel me doorgaans niet gewaardeerd[]
14Ik voel me belast door de verantwoordelijkheden en de druk[]
15Ik werk hard maar bereik minder dan vroeger in de beschikbare tijd[]
16Ik maak me bijzonder druk over details[]
17Ik voel me bedroefd zonder dat daar echt een reden toe is[]
18Ik ben steeds minder in staat om “neen” te zeggen[]
19Ik ben minder flexibel en maak me sneller druk over dingen dan vroeger[]
20In mijn vrije tijd heb ik weinig energie en kijk ik voornamelijk televisie[]
21Ik ben cynisch en hyper-kritisch voor vrienden en familie[]

22
Ik heb een toenemend gevoel van verveling en onverschilligheid op het werk en het leven in het algemeen[]
23Ik ben mijn duidelijk perspectief op werk en leven kwijt[]
24Ik pieker over het werk in mijn vrije tijd en heb een toenemend gevoel dat ik de dingen niet meer onder controle heb[]
25Ik heb last van hoofdpijn, chronische rugpijn, pijn in de borststreek, buikkrampen of winderigheid, mondzweren of aften, diaree, indigestie, huiduitslag, allergieën, aanhoudende verkoudheid, sinusitis, ongelukken, enz. (1 punt voor elk symptoom)    [    ]

Totaal

Score 25-50: je doet het goed, maar let op de items waarop je score hoger is. Score 51-75: neem preventieve maatregelen. Score 76-100: je loop het risico burnout te raken, of als je het geweest bent: je bent nog niet hersteld. Score 101 en meer: je bent op weg naar een burn-out.

Hoe hoger je score is, hoe meer het nodig is om je stressbalans te herstellen. Het boek De-stress yourself. Self-paced step-by-step guide for becoming your own stress master door Kathleen Y. Bosman stelt je in staat om een preventieve strategie te ontwikkelen en je negatieve stress meester te worden . Het goede nieuws is dat iedereen kan leren omgaan met stress.  

Binnenkort start het tweedaags Continued Coach Education programma “De-stress coaching” waarin je – via een stapsgewijs coachingtraject – de tools en technieken aangereikt krijgt om coachees en cliënten te coachen die onderhevig zijn aan stress. Je leert om hen op een adequate manier te begeleiden om hun stress signalen te herkennen en bespreekbaar te maken en je stelt hen in staat om via een wetenschappelijk beproefde methode uitputting en burn-out te voorkomen.

Wil jij jouw stressbalans herstellen?

Binnenkort start het tweedaags Continued Coach Education programma “De-stress coaching”