Business traveler making a phone call from airport lounge
Over ons

Laat je inspireren tot persoonlijk succes en draag bij aan het succes van je organisatie

Onze missie en visie

Onze missie is de meest inspirerende, uitdagende en sparringpartner te zijn voor ambitieuze en toekomstgerichte individuen en organisaties op een kruispunt van verandering. We ondersteunen hen in het ontwikkelen van een possibility mindset, vindingrijke successtrategieën en echt leiderschap: de fundamenten om duurzame innovatie en verandering voor anderen te faciliteren.

We offer people who want to change the world
the attitude and competencies to make it happen

Wij geloven dat zelfbewustzijn en emotionele volwassenheid een voorwaarde zijn voor persoonlijke kracht en groei.
Wij geloven in autonomie, verantwoordelijkheid en passie.
Wij geloven dat mensen op elk vlak van hun leven duurzaam succes kunnen bereiken met een heldere purpose en de moed om te doen wat daarvoor nodig is.

Daarom ondersteunen wij leiders, coaches en professionals bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun rol. We moedigen hen aan om hun innelijke kracht te ontdekken en hun potentieel te ontwikkelen. We willen dat ze schitteren en succesvol zijn terwijl ze leren en groeien. Dat ze de mensen en organisaties worden die ze écht zijn en willen zijn. Zo zetten zij op hun beurt een zinvolle evolutie in beweging bij anderen.

Wij willen inspireren tot transformatie. We willen de menselijke kant van verandering ondersteunen.

Veranderingen komen snel en onvoorspelbaar, zonder duidelijke patronen: zekerheden uit het verleden tellen niet meer. Welkom in deze VUCA-wereld. Je merkt het zelf: met eigenschappen als Volatility (beweeglijkheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (meerduidigheid) krijgen jij en je organisatie het steeds moeilijker om langetermijnplannen te maken. Je hebt dus een andere manier van werken nodig. En ook een mindset die op scherp staat om elke uitdaging bewust, flexibel en visionair aan te gaan.

Ons antwoord op de VUCA-wereld

Jouw persoonlijke succes ligt binnen handbereik zodra je al je potentieel benut om met veranderingen – en dus met het leven – om te gaan. Je krijgt dan de moed om te kiezen voor een goed leven en je persoonlijke succes draagt bovendien ook bij tot het succes van de organisatie. Zo krijgt het acroniem VUCA een nieuwe betekenis:

Als leider of manager wil je snelle, duurzame en meetbare resultaten die future-proof zijn in deze VUCA-wereld. Dat komt niet vanzelf.

Met een focus op je persoonlijke groei via coaching en opleiding krijgt je mindset de nodige boost die bijdraagt tot je persoonlijke succes. En natuurlijk ook tot de business excellence van je organisatie.

Wie kan bij ons terecht?

Werknemers, leidinggevenden en coaches die een dynamisch evenwicht willen vinden tussen persoonlijk en bedrijfsbelang en die meer levenskwaliteit nastreven, kunnen bij ons terecht voor coaching, opleidingsprogramma’s en strategisch HR advies.

8 voordelen van persoonlijke ontwikkeling voor je organisatie

 1. Persoonlijke groei leidt tot de evolutie van je organisatie
 2. Gedeelde kennis en kunde dient het gemeenschappelijke belang
 3. Ambitie en eigenaarschap draagt bij tot een sfeer van vooruitgang
 4. Meer inzicht zorgt voor snellere en gedragen beslissingen
 5. Coachingcompetenties ondersteunen persoonlijk leiderschap en potentieel
 6. Blijvend leren vergroot de veerkracht bij onvoorziene omstandigheden
 7. Bewustzijn boost de positieve mindset en tevreden mensen presteren beter
 8. Een coachingcultuur versterkt je organisatie en is dus een competitief voordeel

Haal kracht uit duurzaam business doen

Groei, erkenning, succes en levenskwaliteit. Medewerkers streven ernaar en ook leidinggevenden en werkgevers. In de zoektocht naar een voortdurend evenwicht tussen persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen ligt de échte winst van elke onderneming én elke persoon in het gemeenschappelijke belang.

In een steeds veranderende wereld is de doorsnede vinden, het gemeenschappelijke belang, een enorme uitdaging. Een bedrijfsvisie, inzichten en processen evolueren dus best mee in functie van de veranderende omstandigheden.

Alleen dan boor je het juiste potentieel op het juiste moment aan. Het resultaat: betrokken en bewuste medewerkers, een van de grootste energiebronnen voor een succesvol bedrijf.

Investeer in een dynamisch evenwicht, het punt waarop persoonlijke en bedrijfsbelangen elkaar ontmoeten en versterken.

Een investering die meteen en blijvend rendeert.

From Survival To Thrival: Het ontwikkelen van persoonlijk potentieel & corporate flow

Het is hoog tijd om af te stappen van het idee dat we de dingen kunnen voorspellen en voorzien. In deze continu veranderende VUCA-wereld heeft het bedrijfsleven nood aan een future proof strategie. Een strategie die toelaat om in plaats van gewoon te overleven bewust te kiezen voor floreren, opleven, schitteren, openbloeien … Een curve van exponentiële groei waaraan elk lid van de organisatie een bijdrage levert.

Je persoonlijke én corporate potentieel slijpen van ruwe diamant tot briljant … wat heb je daarvoor nodig? Volgens onze benadering -gebaseerd op diepgaande kennis en jarenlange bedrijfservaring- vraagt dit toegewijde aandacht aan acht verschillende facetten: Mindset Shift Potential, Values & Beliefs Potential, Being & Presence Awareness, Emotional Intelligence, Purpose Awareness, Systems Sensitivity, Physical Sensitivity en Relational Intelligence. Acht gebieden die het individuele en organisatiebelang samenbrengt in een waarden gebaseerd gemeenschappelijk belang dat komaf maakt met persoonlijke frustraties en irritaties.

Het resultaat: individuele flow die leidt tot corporate flow. Zo kunnen organisaties die de moed hebben om met hun (HR-, Business-, Lijn-) Managers te schitteren in alle facetten, wendbaar en krachtig het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag, morgen én overmorgen …

Hoe past Training & Coaching Square zich aan via coaching en senior leadership-trajecten?

Coaching heeft vandaag nog steeds een fluffy imago, en zit vaak nog in de sfeer van ofwel derderangs charlatans ofwel van therapie.

Onze missie is de sector te professionaliseren en hierbij op de eerste rij te staan. Coaching heeft zijn plaats in onze robotiserende wereld. Robotisering staat gelijk met vlot en lineair, alleen zitten mensen zo niet in elkaar én is ons brein hier bovendien niet klaar voor. Willen we to ‘thrival’ komen, dan is er dus veel meer nodig: de puur humane facetten. Het ideaal is om tot een briljant te komen, en daar is nu eenmaal een heel vernuftig slijpproces voor nodig dat echt specialistenwerk is.

Nu is het zo dat wij mensen allemaal wel een briljant willen zijn, alleen vraagt dit om individuele persoonlijke ontwikkeling, wat een heel leven kost. De corporate wereld zou willen dat één facet slijpen genoeg is om tot diezelfde schittering te komen, en dat is een illusie. Als de facetten rond mindset, beliefs en being -de drie essentiële basisfacetten van de briljant- top of mind worden, kunnen we beginnen spreken van een omwenteling. Helaas blijft de corporate wereld hier het liefst ver van weg: de ‘thrival’ van het persoonijke potentieel blijft onderbelicht en men zit vast in de ‘survival’ of robotmodus.

Door managers te voeden op vlak van menselijke aspecten, ofwel ‘nurturing nature’ en een proactief model in te zetten om tot corporate flow te komen, komt de corporate wereld tot echte evolutie en ontwikkeling. Het gaat er dus om dat elk bedrijf stilstaan bij de facetten die hun mensen nog niet in de ogen hebben gekeken. Daarbij gaat het niet om een paar tips en tricks aanleren, maar om het shiften van beliefs die mensen vasthoudt in hun patronen.

De ROI van effectcoaching

Coaching werkt. Wij noemen onze aanpak graag ‘effectcoaching’. Effectcoaching maakt écht een verschil. De ROI van coaching is zelfs indrukwekkend. Dat bewijzen cijfers van ondermeer MetrixGlobal en Harvard Business Review. En toch laat het gros van organisaties coaching links liggen.

Effectcoaching helpt je mentale en emotionele barrières te overwinnen die jou en je organisatie hinderen in je gemeenschappelijke groei.

Coaching helpt je meer opties te zien en keuzes te maken die naadloos aansluiten bij je gewenste resultaten. Onze gecertificeerde effectcoaches zijn je professionele sparring partner, je klankbord én uitdager bij:

Een écht partnership maakt het verschil

Training & Coaching Square is alom erkend als dé expert op vlak van training en coaching. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2008 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF). Onder leiding van de oprichter en zaakvoerder Marleen Boen, Master Certied Coach (MCC),  met een solide en ervaren trainer/coach team en met als teammentor  kathleen bosman. Marleen boen als bezielster die inhoud en trends op elkaar afstemt, een onderbouw voor geslaagde interventies zowel in open opleidingen als in teamcoaching en groepscoaching. Dat stellen we als team graag ten dienste van jou en je organisatie.

Werk samen met ons aan specifieke trajecten van training, coaching, mentoring en out-of-the box-learning.

Jij hebt specifieke noden. Je bedrijf zit in een unieke situatie. Daarom is maatwerk een absolute vereiste. Alleen dan is er sprake van impact en een duurzaam resultaat.

We brengen nauwgezet in kaart wat elke medewerker nodig heeft om te groeien, in functie van zijn persoonlijke doelstellingen én in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Zo benut je de creatieve spanning tussen de verschillende streefdoelen:

Een doordachte weg naar succes

In 6 stappen naar je gewenste effect met injecties voor druppelsgewijs ont-wikkelen:

 1. Kennismaking: potentieel en valkuilen
 2. Pre-analyse: vragen en observatie
 3. Opties: organisatieplanning naar evolutie
 4. Voorbereiding jaarplanning: intentie- en effectbenoeming
 5. Uitvoering: start – doorgaan of stapsgewijs – groep/individu – top down/bottom up/lateraal
 6. Effect-check

We offer people who want to change the world
the attitude and competencies to make it happen