adults-analysis-brainstorming-1661004

GROW© Certified Business Coach - Level 2

Zorg als Business Manager voor echte mindset shifts dankzij duurzame effectcoaching

Professional Coaching
People Management
Business Transformation

Coaching: de ideale business strategie die de menselijke kant van verandering ondersteunt

Een Business Manager met professionele coachingskills en -attitude heeft een streepje voor in de businesswereld. Hij kan veerkrachtig omgaan met verandering en brengt anderen in contact met hun intrinsieke motivatie. ‘GROW© Certified Business Coach – Level 2’ is een door de Internationale Coaching Federatie geaccrediteerd topprogramma, gebaseerd op de ICF-kerncompetenties.

Dit programma is voor:
 • De Manager die een krachtig People Management wil ontwikkelen
 • De HR Manager die zijn coachende vaardigheden wil aanscherpen
 • De Consultant die zijn adviserende stijl wil verrijken met een coachende stijl
 • De (interne) Coach die de credibiliteit van professionele Certificatie wil

GROW© Supervisie en ICF Coach Mentoring (optioneel: €750)

Het ROOT-GROW©-traject leidt tot ICF-Certificatie zonder nog een afzonderlijk examen af te hoeven leggen bij de International Coach Federation (uniek in Vlaanderen).

Het programma

Programma details

Programmastructuur

GROW© Certified Business Coach – Level 2 heeft de volgende vorm:

 • 4 x 2 trainingsdagen
 • 1 thuisleerdag – een vastgelegde dag voor afstandsleren met trainersbackup via Zoom
 • 1 praktijkdag – begeleide oefendag met feedback
 • 1 groepscoaching – coaching in kleine groepjes rond een thema dat extra aandacht vraagt
 • 1 individuele coaching – persoonlijke coaching in het kader van jouw ontwikkeling als coach
 • 2 oefensupervisies in groep – (minimum) 12 uur: hierbij coach je collega’s en word je geobserveerd. Je ontvangt een video-opname en uitgebreide persoonlijke feedback van de supervisors en andere deelnemers.
 • 2 webinars – door expert terzake ter verdieping van een thema
 • 1 Certificatiedag (optioneel, €750), inclusief beoordeling van je competenties met een schriftelijk verslag
 • Oefengroepen: tussen elke module in breng je als deelnemer minimum 4 uur met je collega-deelnemers door om elementen te bespreken en in te oefenen
 • Tussentijdse opdrachten: tussen de modules voer je opdrachten uit die je leerproces versnellen

 

Inbegrepen:

 • Toegang Blended Learning Platform
 • Gevalideerd Enneagram Professional Report met individuele debriefsessie
 • Ondersteuning: specifieke vragen kan je telefonisch of per mail stellen
 • Materiaal: Werkboek, GROW© Essentials-boek
Aanpak

GROW© wordt gegeven volgens de HILL-methode (High Impact Learning that Lasts). Hierbij wordt de klassieke opleiding gecombineerd met tussentijdse opdrachten, afstandsleren, feedback en aanmoediging om je gedrag te durven bijsturen. 

Met GROW© stap je in een voortdurend procesleren, een volwassen manier van leren waarin je met open vizier en verwondering de vinger aan de pols houdt bij wat leeft in de maatschappij van vandaag … en morgen. Je maakt zelf de evolutie van ‘uitleggende of vertellende modus’ naar ‘luisterende en vragende modus’. Want alleen zo worden nieuwe keuzemogelijkheden, antwoorden en daadkracht wakker gemaakt. Managers en Coaches die het procesleren aangaan, durven hun comfortzone verlaten en blijven professioneel én als mens groeien.

We willen je als deelnemer doorheen het opleidingstraject de best mogelijke opleidingservaring bezorgen die ook écht effect heeft op je competenties en attitude als Coach. Daarom voegen we ook een aspect van Interactive Content & Feedback Learning toe: dit is belevingsleren ten top. De bedoeling is je daadkracht te bevorderen zodat je wendbaar kan omgaan met ‘onvoorziene factoren’ in coaching en leiderschap. En dat past natuurlijk perfect bij de ‘Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous’ maatschappij van vandaag. Je GROW©-opleiding wordt zo minder technisch en meer een ‘beleving’ van coaching als vak.

 

Onze doelstellingen:

 • Je coachingcompetenties praktisch toepassen: minder theorie, meer begeleide coachings met directe feedback en een actie- en reflectieplan
 • Meer betrokkenheid bij je eigen leerproces: minder schools, meer eigenaarschap
 • Meer diepgang in je eigen leerproces
 • Meer voorbereiding op elke module zodat je meteen in de leermodus gaat: pre-reading (white papers, samenvatting boek, …), pre-reflection (vraagopdrachtjes, …), pre-tasking (video’s, zelfobservaties, …)

Kortom: GROW© is dé essentie voor coachen en leidinggeven in een veranderende wereld.

Leren van experts

Alle lesgevers zijn gecertificeerde coaches en trainers op het niveau van Professional Certified Coach en Master Certified Coach.

Al 15 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).

 

Dé expert op vlak van training en coaching

We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichter en zaakvoerder Marleen Boen, Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. 

Onze professionele coachingopleiding voor Managers en Coaches is gestoeld op een rijke businesservaring. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. 

Coaching is de ideale business strategie om managers de voeding te geven die ze nodig hebben: onze focus ligt dan ook op de menselijke kant van transformatie.

Onze klanten over dit programma: