Business executive interacting with each other

business accelerator waardenkompas

Duurzame keuzes maken vraagt om een grote professionele verantwoordelijkheid en daar speelt waardenbewustzijn een essentiële rol in.

Leiderschap
People Management
Business Transformation

Duurzame keuzes maken in een turbulente wereld

Hoe maak je in een wereld van onzekerheid en complexiteit keuzes en plannen die over vijf of tien jaar nog relevant zijn? Dat vraagt om bewustzijn, flexibiliteit en vertrouwen. Daarom is coachen en leidinggeven met een focus op waardenbewustzijn en een open mindset essentieel in de 21e eeuw.

Dit programma is voor Leidinggevenden, (HR-)Managers, Consultants, HR-manager die:
 • Duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven willen aansturen
 • Willen inspireren tot betrokkenheid en engagement
 • Persoonlijke en teamwaarden willen koppelen aan de organisatiewaarden

Inschrijven

Het programma

Programma details

Programmastructuur
 • Programma van 2 dagen + 0,5 dag intervisie
 • Webinar
Aanpak

Het programma is praktisch en ervaringsgericht opgebouwd. We trainen op de leiderschapsattitude die aansluit bij jouw persoonlijk eigenheid en die nodig is voor het duurzaam leiderschap van de toekomst. We werken via de HILL-methodes van actief en interactief leren met blijvende impact:

 • Korte uiteenzettingen
 • Exploratie-oefeningen
 • Case studies
 • Discussies
 • Demonstraties
 • Leren door het te doen
 • Brainstorming
 • Experience sharing 
Leren van experts

Training & Coaching Square is expert in het begeleiden van leiders om vanuit hun eigen kracht de richting, visie en focus van hun organisatie uit te dragen naar anderen. De trainers in het programma hebben een jarenlange ervaring in leiderschap. Het zijn bovendien ICF Gecertificeerde Coaches die je begeleiden in je ontdekkingstocht. In de afgelopen 15 jaar verzamelde Training & Coaching Square heel wat expertise en investeerden we in innovatief leren, inventieve toolboxes en blended learning-technieken. We zijn continu op zoek naar manieren om ons aan te passen aan challenges van vandaag en houden de vinger aan de pols van zowel kleine als grote organisaties.

Subsidies

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

 

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

Vragen? Mail contact@coachingsquare.be

 

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). 

 

Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Voordelen

Voor jou
 • Waardenbewust leidinggeven
 • Toolbox om duurzame en essentiële verandering in de mens en in het bedrijfsleven te ondersteunen
 • Inzicht in de essentie om tot mindset shifts te komen
 • Anderen inspireren tot betrokkenheid en engagement
 • Tools voor het definiëren van rollen, attitudes en gemeenschappelijke waarden voor individu en organisatie
Voor je organisatie
 • Waardengebaseerde dus duurzamere keuzes
 • Een groter bewustzijn rond verantwoordelijkheid, veerkracht en levensvervulling
 • De essentie van waardenbewustzijn en mindset in de 21e eeuw
 • Bewustzijn van triggers rond emotionele maturiteit
 • Meer betrokkenheid en engagement

Wil jij deze opleiding op maat in jouw bedrijf?

Ontdek de voor & nadelen

Heb je een vraag?