De voor- en nadelen van in-company opleidingen op een rijtje

https://trainingcoachingsquare.be/coaching-mentoring-academy/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/pexels-christina-morillo-1181395-scaled.jpg

Een in-company opleiding vindt plaats in de organisatie zelf en heeft als doel de kennis en competenties van medewerkers te laten aansluiten bij de expertisebehoeften en de strategie van de organisatie.  Elke organisatie is anders en heeft specifieke ontwikkelbehoeften.

De marketing afdeling van een bedrijf heeft medewerkers nodig die overweg kunnen met programma’s zoals Indesign, e-marketing enz. en zal enerzijds mensen aanwerven die deze kennis en competenties hebben en er anderzijds voor zorgen dat hun bestaande medewerkers die deze kennis niet hebben, hierin opgeleid worden. Ze kunnen dan kiezen voor een in-company opleiding die gegeven wordt door een interne of externe trainer of ze kunnen kiezen voor een externe, open opleiding. Maar hoe weet je of je best kiest voor een interne of een externe opleiding? Hieronder vind je een oplijsting van de belangrijkste voordelen en nadelen van interne of in-company opleidingen.

Voordelen van in-company opleidingen en groepscoachings

Een keuze voor in-company heeft een aantal voordelen in vergelijking met externe opleidingen:

 • Maatwerk: indien je organisatie specifieke behoeften heeft wat de inhoud van de opleiding betreft en de inhoud van een “standaard” externe opleiding dient aangepast te worden met modellen, inzichten en concepten die eigen zijn aan de organisatie, dan ligt het voor de hand dat je kiest voor een in-company programma.
 • Analyse van  behoeften, doelstellingen, doelgroep, budget en organisatie maken we op in een partnership om  vervolgens de opleiding aan te passen aan de noden van je organisatie. Een opleiding op maat van je bedrijf wil zeggen dat we theorie en praktijk op elkaar kunnen afstemmen en dat we met de cases en vraagstukken van jouw organisatie aan de slag gaan.
 • Uniformiteit en effectiviteit: een bijkomend voordeel van een in-company training is dat de medewerkers op hetzelfde moment dezelfde kennis en competenties verwerven. Ze gaan samen aan de slag rond dezelfde inhoud, thema’s en probleemstellingen in de organisatie en krijgen concepten, technieken, inzichten, tips en praktijkvoorbeelden aangereikt. Ze wisselen ervaringen uit en leren samen met elkaar en van elkaar. Ze ontwikkelen eenzelfde aanpak en “taal” tijdens de opleiding. Dit zorgt ervoor dat het team na afloop hechter en beter samenwerkt en elkaar kan aanspreken op de inhoud. Voor organisaties is het heel belangrijk dat hun leiders en medewerkers dezelfde “taal” spreken.
 • Eigen look and feel: Je kan werken met een eigen look & feel, het materiaal kan aangepast worden aan jullie huisstijl indien gewenst (modellen, visuals en logo). Indien je werkt met een intern online leerplatform kan je de content van de opleiding toevoegen aan de online leeromgeving.
 •  Cultuur-transformatie: Indien de cultuur van je organisatie een innovatie-injectie nodig heeft, is samenwerking en afstemming binnen het ontwikkelingsproces een noodzaak en kan de cultuur transformatie ook best in-company begeleid worden in elke afdeling.
 • Flexibiliteit: je bepaalt zelf als organisatie wanneer je wil starten met de opleiding, op welke dagen er wel en niet opleiding gegeven kan worden, hoeveel deelnemers je in de groepen wil, welke leervormen je wil integreren in de opleiding, welk jargon er dient te worden gebruikt, welke cases er dienen besproken te worden, kortom alle aspecten van de opleiding kunnen aangepast worden aan de realiteit en de cultuur van je organisatie.
 • Interactie: deelnemers leren elkaar beter kennen, kunnen elkaar helpen en ontwikkelen zich vanuit een gezamenlijk en gemeenschappelijk organisatiebelang. Dit versterkt de onderlinge samenwerking. De interactie binnen je bedrijf zorgt er ook voor dat concrete AHA- erlebnissen, inzichten en ideeën meteen kunnen omgezet worden  in de praktijk. Dus de praktijkgerichtheid is afgestemd op jouw organisatie en tijdens de oefeningen kunnen  technieken en aanpak concreet aangeleerd en ingeoefend worden die onmiddellijk toepasbaar zijn in je organsaitie en die helemaal in lijn zijn met jullie processen en cultuur. Ook dit verhoogt het effect van de opleiding.
 • Expertise: behalve professionele externe experts kan je ook interne experten inzetten uit de eigen organisatie. De externe en de interne expert vullen elkaar goed aan en creëren zo een meerwaarde voor de deelnemers. Bovendien kan de interne expert optreden als klankbord of mentor voor de medewerkers na de opleiding.
 • Individuele intakegesprekken : door middel van individuele intakegesprekken kunnen de deelnemers van elke groep ook meebouwen aan het gewenste effect van de opleiding.   De individuele feedback en behoeftes kunnen onmiddellijk in de opleiding worden ingebouwd
 • Kostefficiënt: de kostprijs van een in-company programma of opleiding is meestal lager dan de kostprijs van een externe opleiding. Je betaalt een dagprijs per groep en dat is meestal kostefficiënter dan wanneer je elke deelnemer apart inschrijft voor een externe opleiding. Dus van zodra je een opleiding voor een groep van medewerkers nodig hebt, is een in-company opleiding de moeite waard om te overwegen.

Nadelen van in-company opleidingen

Behalve voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan in-company programma’s of opleidingen:

 • Focus & afleiding; op locatie kunnen deelnemers weggeroepen worden naar vergaderingen omdat men weet dat de deelnemer in de organisatie is en men hem of haar “even” nodig heeft. Ook is het voor sommige deelnemers verleidelijk om in de pauzes even naar het bureau te gaan om vlug wat te werken of dingen te bespreken. Dat haalt de focus weg van de opleiding en dan haalt een deelnemer veel minder uit de opleiding dan mogelijk is. Tijdens opleidingen is het belangrijk de ontwikkelbehoefte centraal te stellen. Als je de training in-house organiseert, dan is afleiding en vermindering in focus legio. Kies je voor in-company, dan raden we je toch aan een andere locatie te zoeken dan de opleiding in je eigen organisatie te laten plaatsvinden.
 • Openheid: naast het verlies aan focus, moet ook de openheid vaak inboeten wanneer de opleiding in-house gebeurt. Deelnemers werken voor hetzelfde bedrijf, evalueren elkaar, er is interne competitie en politiek en daarom laten deelnemers niet graag in hun kaarten kijken. Ze stellen zich niet open, noch naar zichzelf toe, nog naar de andere deelnemers en nemen vaak een defensieve houding aan. Dat staat haaks op het leervermogen. Dit fenomeen is cruciaal om mee te nemen in je beslissing om te kiezen voor in-company of open, externe opleiding. Specifiek bij leiderschapsopleidingen is deze factor belangrijk. Wanneer er een blaming cultuur is in je bedrijf of angst om fouten te maken, dan is het aangewezen om te kiezen voor een open, externe opleiding.
 • Motivatie: vooral bij in-company programma’s hebben deelnemers niet altijd de keuze om deel te nemen of niet. Vaak zijn deze programma’s verplicht en in dat geval zijn niet alle deelnemers even gemotiveerd om actief deel te nemen aan de opleiding. Dit werkt vaak verstorend voor deelnemers die wel gemotiveerd zijn om deel te nemen. De docent heeft dan een grote extra taak om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en om te gaan met defenisiviteit, angst en weerstand en dit vertraagt de voortgang van het programma. Vaak kunnen niet alle concepten en oefeningen aan bod komen en men ziet ook vaak een tendens om aan de oefeningen te ontsnappen. Maar transitie en transformatie gebeurt niet door woorden, dat gebeurt door de ervaring. Dus wanneer deelnemers niet ten volle in het experimenteren en inoefenen gaan, dan is de investering die de organisitie doet groter dan het resultaat van de investering. Hiermee dient echt rekening gehouden te worden bij de beslissing in-company versus extern. Bij open trainingen merken we vaak dat de motivatie van de deelnemer heel hoog is om alles uit de opleiding te halen wat mogelijk is en actief deel te nemen.
 • Geen kruisbestuiving: in-company trajecten zijn uitsluitend bestemd voor medewerkers van de eigen organisatie en daardoor is er geen kruisbestuiving met professionals uit andere organisaties. De deelnemers kunnen geen ervaringen en ideeën uitwisselen met deelnemers uit andere bedrijven en dat is een heel belangrijk aspect in leerprocessen, het kunnen uitwisselen van vraagstellingen, ervaringen, andere manieren van werken enz. open externe opleidingen stellen mensen in staat te horen hoe anderen het aanpakken en daarvan te leren en ondertussen breiden ze jun contacten en hun professioneel netwerk uit.
 • Faciliteiten: wanneer een organisatie een in-company opleiding wil organiseren, dient ze zelf over een goede leeromgeving te beschikken. Dit betekent dat er opleidingszalen dienen te zijn binnen de organisatie die “buiten” de bureel- en vergaderruimtes liggen. Een vergaderzaal is vaak niet optimaal als opleidingsruimte. Beschikt jouw organisatie over de nodige faciliteiten om een aangename training te geven? Is er voldoede “open” ruimte, kunnen de tafels verplaatst worden? Is er voldoedne licht en ruimte? Beamer? Flipcharts? Training materiaal (markers, papier, …), break-out rooms voor oefeningen? Kunnen de deelnemers naar buiten voor zuurstof? Enz.

Al onze opleidingen zijn mogelijk in-company

Ontdek ons aanbod & contacteer ons voor meer informatie