Hoe een coachingcultuur creëren in een organisatie?

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2023/04/pexels-j-kelly-brito-322335-scaled.jpg

Training & Coaching Square adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties in het creëren van een coachingcultuur. Een cruciale voorwaarde voor succes hierbij is een procesmatige en stapsgewijze aanpak.

Door coaching niet in te zetten als curatief of correctief systeem maar als groeistrategie voor talent en potentieel draag je bij tot het creëren van een coachingcultuur. Coachende vaardigheden toepassen wordt een attitude.

We zetten hierna de voorwaarden voor succes op een rij:

 1. Zorg binnen de organisatie voor een duidelijk beeld van een succesvolle coachingcultuur.
 2. Plan dit proces nauwgezet: wat wil je bereiken en tegen wanneer.
 3. De top van de organisatie is écht ‘sponsor’ vanuit een gemeenschappelijke visie op ‘coaching’ als strategische tool voor organisatieontwikkeling.
 4. Leid tenmintse één Human Resources professional op tot gecertificeerd coach. De cultuurverandering wordt immers gecentraliseerd en gedreven vanuit Human Resources.
 5. Open communicatie en nauwe samenwerking tussen de top, HR en de pilootgroep van interne coaches zijn uiterst belangrijk.
 6. Een expertcoach leidt een pilootgroep (uit het lijnmanagement) op tot interne coaches. Deze ‘leidende coalitie’ dient groot genoeg te zijn en representatief voor de hele organisatie.
 7. Eens opgeleid, kan deze pilootgroep starten met het voeren van coachinggesprekken in de organisatie. Het is hierbij noodzakelijk dat de pas opgeleide coaches aanvaarden dat coachinggesprekken niet vanzelf zullen gaan en dat ze in oude gewoonten en valkuilen (advies) kunnen hervallen. Het vraagt oefening en tijd om de coachingvaardigheden en -technieken écht onder de knie te krijgen tot ze een nieuwe gewoonte worden.
 8. Start na de coachopleiding een interne sensibilisering binnen de hele organisatie. Dergelijke campagne is een must om een coachingcultuur te implementeren en te verspreiden. HR stuurt dit proces aan samen met de groep van interne coaches. Dit op basis van de eigen coachervaringen en vanuit de opgebouwde expertise. Het houdt o.a. ook in dat de coaches uit de pilootgroep uittesten wat ze geleerd hebben.
 9. Zorg voor opvolging na de opleiding, o.a. via intervisie en supervisie. Op deze manier kan de coaching écht blijven leven in de organisatie.
 10. De pilootgroep kan dan – eventueel samen met Training & Coaching Square – de rest van de managementpopulatie opleiden in het voeren van business coachinggesprekken.
 11. Communiceer binnen de organisatie regelmatig en helder over de gezette stappen en de vooruitgang van het cultuurveranderingsproces, de valkuilen en leerpunten. Dit gebeurt op een neutrale en niet-oordelende manier, vanuit een lerende attitude. Een coachingcultuur is een cultuurverandering en vraagt dus (2 à 3 jaar) tijd. Het is essentieel dat de betrokkenen dit begrijpen en dat ze niet opgeven bij de eerste obstakels. Doorzettingsvermogen en het geloof in de kans op succes zijn cruciaal voor het welslagen.
 12. Er dient minstens één rolmodel – expert coach of lead coach te zijn.
 13. Zorg ervoor dat er steeds een externe, gekwalificeerde coach beschikbaar is voor ondersteuning.