Leidinggevenden die coachen boeken echt succes

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/low-angle-photo-of-columns-and-pillars-3224232.jpg

Organisaties verwachten heel wat van leidinggevenden. Ze moeten én excellente resultaten neerzetten én energie investeren in hun eigen ontwikkeling en in die van hun medewerkers. Dikwijls kiezen ze óf voor resultaten óf voor de mens. Coaching ondersteunt leidinggevenden om voor beide te gaan en zowel werknemer als organisatie te laten bloeien.

Coaching strategisch inzetten

Ben je leidinggevende, dan beschik je over een impressionant palmares aan talenten, vaardigheden en attitudes. Je bent innovatief, integer, empathisch, luistervaardig en betrokken. Je geeft richting aan, je kan doelstellingen bepalen, bereiken en liefst zelfs overtreffen met inachtname van hoge kwaliteitsnormen en met het oog op continue verbetering. Je creëert een omgeving waarin jij en je medewerkers kunnen ontplooien; je inspireert hen, moedigt hen aan en daagt hen uit …etc. Haalbaar? Ja, mits je coaching op een strategische manier inzet zodat medewerkers én organisatie de kracht ervaren van het streven naar het gemeenschappelijk belang. 

Het directieve leiderschap verliest aan kracht. Het maakt plaats voor transformatief leiderschap dat zelfsturing en eigenaarschap hoog in het vaandel draagt. Leiders die door een proces van persoonlijke ontwikkeling durven gaan, die weten hoe ze ontwikkelingsgerichte feedback kunnen geven en hoe ze feedback kunnen ontvangen en die ook de vaardigheden en attitudes van een coach inzetten, zullen deze transformatie in goede banen leiden. In deze white paper gaan we in op het belang van coachvaardigheden en -attitudes en de effecten van het inzetten ervan voor een organisatie.