Young business working during travelling to office

Systemisch Coachen & Managen van individuele & organisatietransformaties: verdieping

Leiderschap en transformatie in complexiteit: systemisch kijken, navigeren en interveniëren

Management
Systemisch Werk
Organisatietransformatie

Omgaan met ambiguïteit en leiden in een complexe omgeving

In het domein van complexiteit zijn oorzaak en gevolg niet zichtbaar of helder, is de uitkomst van beslissingen en acties vaak onvoorspelbaar en werkt onze traditionele analytische aanpak niet. De systemische manier van kijken laat toe om te navigeren in complexiteit, interventies op een dieper niveau voor te stellen en op basis van het effect weer naar de nieuwe situatie te kijken en opnieuw te navigeren.

Dit programma is voor Managers die:
 • willen leren navigeren en interveniëren in complexe vraagstukken van hun organisatie
 • dieper inzicht willen in organisaties als levende systemen
 • hun toolbox willen uitbreiden voor snelle impact en meer effect in hun organisatie
 • Een basisopleiding systemisch werk volgden en hier een next level willen bereiken

Het programma

Programma details

Programmastructuur

We gaan aan de slag op vier niveaus:

 1. Jij als Manager en als mens binnen al jouw systemen van invloed. Verdieping in je eigen systeem en de invloed op jouw bewustzijn als coach. Het gebruik van lichaamswerk in coaching en in het wetende veld. Hoe kan je opstellingen doen voor jezelf
 2. Jij in 1 op 1 (coaching)gesprekken/relaties. Opstellen met personen en begrippen (boosheid, schaamte, schuld, overtuigingen)
 3. Jij in teamcoaching. Verdieping in systemisch werk met meerdere spelers. Systemisch werken zonder op te stellen. Team systemisch laten werken. De ruimte behouden (holding space) en dialoog op een dieper niveau
 4. Organisatieniveau: Organisaties als levende systemen. Systemische vragen, systemisch werk zonder opstellen. Casuïstiek: de gevolgen van veranderingen, de noodzaak van transitie van het oude naar het nieuwe. Navigeren in complexiteit betekent ook dat het veilig moet zijn om te falen: snel leren van de gevolgen. Luisteren om te leren. Trauma in organisaties. Business rituelen: het belang van afstemming

Het belooft een boeiende en verdiepende reis te worden.

Aanpak

In deze training is het materiaal waarmee je werkt je eigen dagdagelijkse praktijk. Als deelnemer maak je kennis met je eigen systemiek. 

We zetten volgende methodieken in:

 • Een mix van theorie, oefeningen en opstellingen
 • Techniek en interventies: de ademhaling, hulpbronnen, patroon- en dynamiekherkenning en vele verschillende werk- en interventievormen
 • Systemische interventies: coaching 1 op 1, team- en groepsinterventies
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van klantcases en/of inbreng eigen (organisatie)thema’s
 • Voorbereide home joy (film, tekst, vragen, opdrachten)
Leren van experts

Alle lesgevers zijn gecertificeerde coaches en trainers op het niveau van Professional Certified Coach en Master Certified Coach.

Training & Coaching Square bouwt op een jarenlange ervaring in het werken met systemisch coachen en opstellingen in zeer diverse organisaties. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. 

Al 15 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).  

 

Dé expert op vlak van training en coaching

We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichter en zaakvoerder Marleen Boen, Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk.

Subsidies

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

 

Vragen? Mail contact@coachingsquare.be

 

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). 

 

Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Voordelen

Voor jou
 • Systemisch denken en waarnemen
 • Inzicht in systemische dynamieken rond leiderschap en organisatieontwikkeling
 • Toolbox met nieuwe interventies
 • Holistische aanpak van complexe problematieken
 • Inzicht in welke dynamieken vruchtbaar zijn in een organisatie en welke ondermijnend
Voor je organisatie
 • Inzicht in verborgen dynamieken en verstrikkingen
 • Grotere systemische intelligentie (S.I.) in de organisatie
 • Inzicht in uitdagende businessvraagstukken die veel energie opslokken
 • Greep op de onderstroom van systemen in de organisatie

Inschrijven

Deze opleiding is ook beschikbaar op maat

Contacteer ons voor meer informatie

Heb je een vraag?