Handsome businessman sitting in office

Mentorcoaching voor coaches door ICF gecertificeerde mentorcoaches en Master Certified Coaches

Mentor coaching voor het behalen of vernieuwen van een ICF-certificaat bestaat uit coaching en feedback in een proces van samenwerking, waardering en dialoog op basis van een geobserveerde of opgenomen coaching sessie om de coaching vaardigheden en het bekwaamheidsniveau van de betrokken coach te versterken en te bevorderen, in overeenstemming met de ICF-kerncompetenties.

Een zenverhaal…

Een student in de Oosterse vechtkunst ging naar zijn leraar en zei: ‘ik heb mezelf ten doel gesteld uw vechtkunst onder de knie te krijgen. Hoe lang zal het duren voordat ik dat doel heb bereikt?” Het antwoord van de leraar luidde : “Tien jaar”. Vol ongeduld ging de student daar tegenin: “Maar dat gaat veel te langzaam. Ik wil mijn doel veel sneller bereiken. Ik zal heel hard werken. Ik zal zoveel uren per dag oefenen als nodig is. Hoelang zal het duren voor ik het onder de knie heb als ik een dergelijke inspanning lever?” De leraar dacht een moment na en antwoordde: “twintig jaar”.

Daarom is mentorcoaching een cadeau voor iedere coach, om niet in routines te vervallen en te blijven het perspectief te verruimen om integrale bewustwording mogelijk te maken vanuit een zeer open, oordeelloze mindset. Mentor coaching bij Training & Coaching Square brengt moed en hoop om pandora doosjes te blijven openen ipv te blijven duwen op incomfort.

  • Wil je je voorbereiden op ICF certificatie (ACC en/of PCC) en wil je hiervoor extra ondersteuning in de vorm van Mentor Coaching van een ICF Certified Mentor Coach van Training & Coaching Square?
  • Ben je al professionele coach en wil je een klankbord om coaching cases en thema’s te bespreken met een ICF Mentor Coach die vele jaren ervaring en expertise heeft in het beroep als coach en een antwoord kan geven op de vragen die ontstaan tijdens je praktijkervaring als coach?
  • Wil je in het kader van de vernieuwing van je ICF credential (ACC/PCC/MCC) een Mentor Coaching traject opstarten zodat je het vereiste minimum van 10 uur verplichte Mentor Coaching kan voorleggen aan ICF?
  • Of wil je gewoon verder groeien als coach en je groeiproces als coach verder verdiepen met de ondersteuning van een ICF Certified Mentor coach?

Inschrijven

Pogramma

Programma details

Doel

Mentor coaching voor het behalen of vernieuwen van een ICF-certificaat bestaat uit coaching en feedback in een proces van samenwerking, waardering en dialoog op basis van een geobserveerde of opgenomen coaching sessie om de  coaching vaardigheden en het bekwaamheidsniveau van de betrokken coach te versterken en te bevorderen, in overeenstemming met de ICF-kerncompetenties.

De ICF Mentor Coach biedt professionele hulp bij het bereiken en aantonen van de niveaus van coaching competentie en -bekwaamheid die worden vereist door het gewenste kwalificatieniveau (ACC/PCC/MCC).

Daarnaast vereist ICF dat Mentor Coaching gedurende een langere tijd dient plaats te vinden (minimaal drie maanden) in een cyclus die ruimte biedt voor luisteren en feedback van de Mentor Coach en tegelijkertijd reflectie en oefening van de kant van de coach die begeleid wordt, mogelijk maakt.

Initiële Certificatie of “Credentialing”

Kandidaten voor de volgende certificatietrajecten moeten deelnemen aan Mentor Coaching en hiervan bewijs kunnen voorleggen voordat ze hun aanvraag voor ICF certificatie indienen:

  • ACC ACSTH
  • ACC Portfolio
  • PCC Level 1 / ACSTH
  • PCC Portfolio
  • MCC Portfolio
Mentor Coaching Vereisten per Certificatieniveau of “Credential”

ACC Credential 

Kandidaten voor het ACC ACSTH en Portfolio pad dienen 10 uur Mentor Coaching te voltooien voordat ze hun aanvraag voor hun ICF ACC credential indienen.

Ze zijn verplicht samen te werken met een Mentor Coach die in het bezit is van een geldige ACC, PCC of MCC credential.

Kandidaten voor ICF certificatie op het ACC Niveau 1/Niveau 2/ ACTP pad hebben 10 uur Mentor Coaching voltooid als onderdeel van hun ICF ACTP Coach Education programma ROOT-GROW bij Training & Coaching Square.

PCC Credential 

Kandidaten voor de PCC Niveau 1 / ACSTH en Portfolio paden moeten 10 uur Mentor Coaching voltooien voordat ze hun aanvraag indienen.

Zij zijn verplicht om samen te werken met een Mentor Coach die in het bezit is van

ACC, PCC en MCC Verlenging

Coaches die hun ICF-certificering willen verlengen, dienen 10 uur extra Mentor Coaching te volgen boven de uren die vereist zijn voor hun initiële certificering.