De sleutel tot succes? Communiceren met impact!

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/white-painted-wall-3499125.jpg

95% van de problemen op de werkvloer ontstaan door foute interpretaties en miscommunicatie. Hoe vaak heb jij een situatie niet opnieuw moeten vertellen zodat iedereen mee was? Stel jij ook regelmatig een vraag twee of drie maal alvorens er een antwoord op komt? Dan weet je als geen ander dat het de werksfeer niet bevorderd. Gelukkig zijn er slimme methodes om bovenstaande situaties te vermijden.

Denken, voelen en doen in balans brengen

Een van de onderdelen van impactvol communiceren is krachtige vragen stellen. Zo kan één slimme vraag een veel groter effect hebben op de ander dan met veel woorden je punt duidelijk te maken. Het is wel zo dat we veel meer actiegerichte vragen stellen (“En wat gaan we nu doen?”) dan denk- en voelvragen. We denken immers dat actie de oplossing is voor elk probleem. Toch verlamt een te snelle actievraag eerder dan dat ze gericht aanzet tot actie. Door ook denk- en voelvragen te introduceren, sta je stil bij het volledige plaatje en is echte reflectie mogelijk. Zo’n vragen zorgen ook voor antwoorden die een totaalbeeld geven en niet enkel leiden tot snel-snel actie ondernemen. Bijvoorbeeld: “Welke alternatieven kan je nog bedenken?”, “Wat is het voordeel om zo snel in de actie te komen? Wat is het nadeel?” (denk-/reflectievragen) en “Wat is nu je overwegende gevoel in deze situatie?”, “Hoe wil je je voelen als dit project gerealiseerd is?”, “Wat zegt je buikgevoel?” (voelvragen). 

Meteen toepasbaar op de werkvloer

Efficiënt communiceren kan best lastig zijn. Dat weten wij ook en daarom hebben we onze opleiding Communicatie met Impact in het leven geroepen. Tijdens deze 4-daagse opleiding leer je onder andere de juiste vragen stellen en leer je denken in opportuniteiten in plaats van in problemen. Deze praktische opleiding zal je meteen kunnen toepassen op de werkvloer. 

Je communicatie en daardoor ook je influencing skills verbeteren is van groot belang. Door je boodschap af te stemmen op je doelpubliek verdoe je minder tijd en ga je dus efficiënter werken. Als je je medewerkers van meet af aan begrijpt zal dat de werksfeer alleen maar goed doen.