Ervaar je ook frustratie in je bedrijfsleven?

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2022/10/pexels-fauxels-3182826-scaled.jpg

Je kunt er haast niet meer naast kijken als je bedrijven bezoekt, want de sfeer is er vaak om te snijden. Frustratie heerst in alle geledingen en op alle niveaus, in de relatie tussen managers en medewerkers en tussen collega’s onderling.

Wat er aan de hand is? Mensen hebben behoorlijk last van een identiteitscrisis. Ze vragen zich af wie ze zijn en of ze er in godsnaam (nog) toe doen. En ze hebben een enorme nood aan waar­dering en aan positieve energie, allerlei voordelen op de werkvloer ten spijt. Tegelijk hebben ze last van elkaar, de collega’s. Ze gaan bitsig met elkaar en elkaars ambities om en slagen er niet in om wrijving, wrevel en verwijten te vermijden.
Hoe dat komt? Druk. Vanuit eigen pres­tatiedrang of vanuit opgelegde presta­tiedruk. En door de wens (eis?) van het management om double digit te groeien. Elk jaar opnieuw. Dat is om moeilijk­heden vragen. Gezond groeien kan, maar waak er dan over dat iedereen zich optimaal voelt. Individueel en in team. Anders gezegd, disruptie slaat ook in leiderschap toe. Maar ga je daar als manager positief en alert mee om, dan kan die disruptie opportuniteiten op­leveren. Zeg gerust kansen. Daarom is het belangrijk om te beseffen wat er misloopt in het bedrijf of de afdeling. Wat er moet gebeuren om het werk en de relaties te stroomlijnen, over echte of vermeende barrières heen.

Breaking barriers

Marleen Boen, een van de bezielers van Training & Coaching Square: “Resulta­ten hangen rechtstreeks af van de sfeer in een bedrijf en van de manier waarop mensen hun plek percipiëren. Tegen­woordig zijn er te veel weerstanden en werpen mensen al te vaak barrières op tussen elkaar. Vanuit de juiste coachende attitude beschik je nochtans over alle competenties om met die frustraties om te gaan. Bijvoorbeeld door vanuit oprechte interesse naar elkaar te luiste­ren, vooral tussen de regels.”

VUCA

Onmisbaar zijn Value en Vision (leiding geven met effect en visie), Understanding (de context begrijpen en verhelderen), Clear Communication (helder commu­niceren door inzicht) en Adaptability (flexibel inspelen op wat zich aandient). Jawel, VUCA.

High performance without pressure, is dat mogelijk?