Is jouw managementstijl al coachend – of nog niet ?

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/tcs-image-30.jpeg

Ben je als Team Leader, Project Manager, HR-manager of leidinggevende ook een goede coach?

Ben je als leidinggevende of manager ook een goede coach? Het is cruciaal vandaag dat medewerkers een manager hebben die ook kan coachen. Zo niet, krijgen werknemers sneller problemen op het werk: ze hebben drie keer meer risico op motivatie-problemen en leertekorten, en dubbel zo veel risico op werkstress klachten en onevenwicht in de balans tussen werk & privé. Dit heeft een studie van de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen uitgewezen. Wanneer een leidinggevende een coachende leiderschapsstijl hanteert en coaching vaardigheden toont, dan hebben werknemers “werkbaar” werk. Krijgen ze echter onvoldoende ondersteuning, dan daalt de werkbaarheidsgraad tot 18 procent. De leidinggevende kan dus echt een groot verschil maken in aangenaam of onaangenaam samenwerken met mensen.

Sinds de eerste bevraging van de Sociaal-economische Raad Van Vlaanderen in 2014, is er een lichte verbetering opgetreden in Vlaanderen in het aantal werknemers dat goed gecoacht wordt en volgens de studie heeft coaching ook een aantoonbare impact op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de haalbaarheid om langer te werken. Zo is goed gecoacht personeel de helft minder ziek (7% tegenover 16%), schatten ze de haalbaarheid van doorwerken tot de pensioenleeftijd veel hoger in én zoeken ze vier keer minder vaak ander werk (7% tegenover 29%).

Men hoort vaak dat medewerkers weggaan vanwege de “baas”, niet vanwege de organisatie en de bevindingen van dit onderzoek bevestigen dit. Toch horen we in het nieuws vandaag dat het aantal burnouts in organisaties dit jaar met 40% is gestegen. Er is dus nog werk aan de winkel om het werken werkbaarder te maken en aangezien de leidinggevende hierin een groot verschil kan maken, is een professionele coaching opleiding steeds meer een must voor elke leidinggevende die zich de “lerende” of “Growth mindset” van coach eigen wil maken en de coachende vaardigheden verder wil ontwikkelen. Iedereen denkt dat hij of zij kan coachen en dat is een grote misvatting. Coachen dien je te leren.

Proef van onze professionele coaching opleiding

We nodigen je van harte uit op één van onze infosessies. Deze zijn volledig gratis & interactief. Zo krijg je de kans om al je vragen te stellen en ons beter te leren kennen.