Senior leiderschap competenties voor innovatieve en visionaire ondernemers

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/photo-of-people-doing-handshakes-3183197-scaled.jpg

Meer dan ooit worden organisaties geconfronteerd met de snelheid van verandering – leiding geven na corona zal professioneler en duidelijker vormen aannemen dan ervoor.

Een innovatieve visie in een onderneming gaat logischerwijze gepaard met een innovatieve business strategie.

Groeien als organisatie wil zeggen dat je op alle terreinen je strategie met voortschrijdend inzicht gaat aanpassen – een evidente evolutie die je werkelijk aangestuurd kan laten ont-wikkelen. 

Evolutief business succes gaat gepaard met een innovatieve leiderschap strategie zodat je medewerkers ook kunnen mee evolueren binnen je toekomstgerichte visie en strategie.

Senior leiderschap is een competentie die vaak latent aanwezig is maar niet volwaardig wordt ingezet vanuit ‘tijdsgebrek’. De aanname dat deze maar spontaan moet mee evolueren, legt de verwachting op dit vlak te hoog wat vaak gepaard gaat met ongenoegen bij de implementatie van de vernieuwde business strategie.  De ‘gewonnen’ tijd wordt dan snel tijdverlies door de frustratie die ontstaat bij mislukking.

Om je business in evolutie ook volwassen te laten worden in de samenwerkingsstrategie en niet alleen in de business strategie is een investering op het leiderschapterrein snel terugverdiend omdat de nieuwe visie en strategie zich laat vertalen in een senior leiderschap beleid waar ook de menselijke kant van de verandering aandacht krijgt.

Leiderschap uit zich in je communicatie en deze is veelal gebaseerd op je emotionele en mentale intelligentie en slagkracht.  Gezien de business strategie vaak gebaseerd is op de expertise van het bedrijf, loopt het vaak fout op het gebrek aan maturiteit op het vlak van samenwerkingsverbanden.  De integratie op beide terreinen is dus een must en hoe meer je groeit en evolueert als organisatie, hoe meer ook de maturiteit van de mensen  aandacht vraagt.

Indien de samenwerkingsverbanden niet genoeg accent leggen op het gemeenschappelijk belang, groeit het ongeduld van het management waardoor er wederzijds een ingehouden ongenoegen of ook een roddelpolitiek ontstaat.

 Focus op kernkwaliteiten in plaats van op fouten, op positieve intentie in plaats van op slechte keuzes zijn bijvoorbeeld enkele insteken die maken dat je beroep kan gaan doen op de intrinsieke motivatie en kwaliteiten van mensen in plaats van op het ‘moeten’ en het opdrijven van doorzettingsvermogen en prestatiedrang.  Leiders vandaag kunnen het niet meer alleen hebben van hun ‘slavendrijvende’ capaciteiten die ze meestal op zichzelf altijd al toegepast hebben.

Als leider inzetten op de bron van de sterke kwaliteiten  bespaart je veel frustratie – het concept van perceptuele verruiming is voor senior leiders en business partners een basis om mensen te laten groeien in hun zelfleiderschap waardoor zij minder in de slachtofferrol zullen gaan en meer bewust worden van hun eigen mogelijkheden en bijdragen en het belang van ieders rol in de organisatie.

Natuurlijk is het dan ook belangrijk om op het ‘ zelfleiderschap’ doorheen de gehele organisatie in de te zetten en dit ook op het niveau van de vennoten of de seniors.

Mensen gaan spontaan in een vergelijkende modus en de veroordelende modus is vaak onbewust één van de grootste saboteurs in het succesverhaal van een organisatie.

Goed nieuws is dat de focus verleggen naar een leiderschap dat zowel expertise als samenwerking in zijn competentie-model  opneemt, leerbaar is en dat je daardoor alleen maar een betere expert wordt.

We zijn allemaal gezegend met een brein dat uitdagingen aankan en bovendien hebben we toegang tot een emotionele intelligentie die leerbaar is.   Vanuit ons geïntegreerd denken en voelen leiding geven is de sleutel om maturiteit te laten openbloeien en te oogsten van ieders werkinspanningen.

Het is eerder bevrijdend om je eigen menselijke functioneren helder te krijgen en ook beter om te gaan met het effect van je onbewuste repetitieve gedrag.  Ons reptielenbrein houdt ons vaak gevangen in vecht-vlucht en verlammingsreacties.  Daar het slachtoffer van blijven is op zich frustrerend.

Het aanwakkeren van je leiderschapscompetenties is aangenaam voor iedereen en garandeert fierheid en oogst.  Het is ook nuttig om leiderschap en strategie aan elkaar te koppelen en ze niet te beschouwen als aparte investeringen.

Je organisatie futureproof laten ontwikkelen ?  – beslis nu dat de verbinding tussen visie, strategie en leiderschap een haalbare kaart is die enkel maar maturiteit en succes aanmoedigt.

Wil je meer weten: Zie onze programma’s rond leiderschap of communicatie die ook in-company worden aangeboden.

Innovatief leiderschap

Wat is er nu nodig in leiderschap in de 21 ste eeuw?

Communicatie: Impact & Influencing

Meer impact en invloed levert je heel wat op: krijgen wat je waard bent, je potentieel realiseren, komaf maken met frustraties, je losmaken uit een ongewenste situatie, …