Mature business woman advising her colleagues in meeting

BLOOM: Purpose- en Identiteitsgericht Coachen

Een revolutionair programma om vanuit je kracht te coachen rond evolutie, identiteit en purpose

Executive Coaching
Purpose
Transformatie

Word wie je bent

De focus ligt op jouw groei als mens én als coach. ‘Becoming who you are’ is de leidraad: van een statisch zijn naar dynamisch evolueren – zelfs als je al veel kent en weet.

Dit programma is voor Professionele Coaches die:
 • gepassioneerd zijn door het overkomen van ‘barrières’ en door het zinvol beleven van leven en werk
 • ambitieus op zoek zijn naar meer professionele geloofwaardigheid
 • comfortabel willen coachen op identiteitsniveau, zowel in de professionele als persoonlijke context
 • door een reset in hun coachinggewoontes naar een diepgang durven gaan die echte evolutie mogelijk maakt

Het programma

Programmadetails

Programmastructuur
 • 12 opleidingsdagen (4 x 3) gespreid over 15 maanden
 • 3 halve dagen groepsintervisie en groepscoaching
 • 1 afsluitende projectdag: presentatie van je persoonlijke portfolio (de resultaten van je leerproces)
 • 3 Mentormomenten van 1u (videocall Zoom)
 • Bloomlinks: tussentijdse workshops door de deelnemers
 • CCEU: 40

Dit continue leerproces van 15 maanden wordt ondersteund door:

 • 3 intervisies in groep (3 x 3,5u) onder begeleiding van Master Certified Coach (MCC). 
 • Persoonlijke ondersteuning: specifieke vragen kan je stellen per email of telefoon
 • Integratietaken tussen de modules in om het geleerde toe te passen in de praktijk
 • Persoonlijke Mentormomenten: tussen elke module staan we stil bij je vooruitgang, je hulpbronnen en valkuilen op een co-creatieve manier

Aanbevolen: Mentorcoaching

 • Om dit hoge niveau van coachingvaardigheden en attitudes te kunnen toepassen, is het cruciaal dat je je laat coachen of superviseren op je eigen proces
 • We moedigen je aan om bij het begin van het programma zelf een coach te kiezen die een minimum van 2000 uren praktijkervaring heeft (MCC niveau of gelijkgesteld)
Aanpak

Elk onderwerp in de BLOOM-opleiding kan je toepassen op je eigen proces én ook op klanten. We onderzoeken elk onderwerp vanuit 3 standpunten:

 1. Begrip en de vaardigheid om wat gezegd wordt in eigen woorden te benoemen
 2. Methodes om levensthema’s te exploreren, observeren en herkennen tijdens een co-creatief partnership met de klant
 3. Manieren om klanten uit te nodigen tot toepassing en integratie op lange termijn

We geven ons het recht onderdelen uit de diverse blokken in de tijd te wisselen naargelang dit het leerproces ten goede komt.

Leren van experts

Alle lesgevers zijn gecertificeerde coaches en trainers op het niveau van Master Certified Coach.

Al 20 jaar zijn we pionier én trendsetter in coachingopleidingen met innovatieve methodes: pedagogisch én technologisch. Onze expertise is breed en diep: we stonden mee aan de wieg van professionele coaching in België en werden in 2007 als eerste opleidingsinstituut in België erkend door de International Coach Federation (ICF).

Dé expert op vlak van training, coaching en mentoring

We verzekeren een kwaliteitsvolle vakopleiding waarin deelnemers een echte evolutie doormaken. Een certificaat behalen bij Training & Coaching Square staat dan ook voor iets: onder leiding van de oprichter en zaakvoerder Marleen Boen, Master Certified Coach (MCC), maakten we van ‘coaching’ een keurmerk. 

Onze professionele coachingopleiding voor Managers en Coaches is gestoeld op een rijke levens-, business- en coachervaring. We houden continu de vinger aan de pols van wat er nodig is in onze veranderende en ontwrichtende maatschappij. We observeren deze en passen onze methodes en strategieën aan volgens de noden van de 21ste eeuw voor Coach en Manager.

Coaching is de ideale business-strategie om Coaches en Managers de voeding te geven die ze nodig hebben: onze focus ligt dan ook op de menselijke kant van transformatie.

Subsidies

Gebruik maken van de subsidies van KMO-portefeuille?

 

Vraag je subsidie aan ten laatste vijf werkdagen voor de start van de opleiding (alle info op www.kmo-portefeuille.be). Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste vijf werkdagen vóór de start van de opleiding.

Vragen? Mail contact@coachingsquare.be

 

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). 

 

Voor subsidies van het Brussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Onze klanten over dit programma: