De kunst van effectieve communicatie: impact en invloed

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2024/04/pexels-alexander-suhorucov-6457488-scaled.jpg

Wat onderscheidt communicatie die impact heeft van diegene die onopgemerkt blijft? In het bedrijfsleven zijn er tal van gevallen waarin communicatie niet het gewenste effect heeft gehad. “We hebben veel gecommuniceerd,” zeggen projectmanagers en andere verantwoordelijken voor communicatie.

Er zijn vele voorbeelden van ineffectieve communicatie, met negatieve gevolgen voor individuen, teams en het bedrijf.

  • Gebrek aan transparantie: aankondiging van organisatiewijziging zonder bijkomende uitleg over hoe de organisatie eruit zal zien, waardoor werknemers in onzekerheid blijven over hun toekomst en het vertrouwen in het management afneemt.
  • Onduidelijke communicatie: Na een veiligheidsincident wordt onvoldoende informatie over de omvang, impact en genomen maatregelen, wat leidt tot verwarring.
    Het projectteam vindt de doelstellingen en rollen onduidelijk wat resulteert in misverstanden. Een gebrek aan voortgangsupdates verergert de situatie, waardoor spanningen ontstaan en projectkosten stijgen met vertraging tot gevolg.
  • Uitgesproken verwachtingen worden niet ingevuld en missen update aan info waardoor beloftes lijken gebroken: na verschillende claims kan een nieuw productlancering niet worden waargemaakt, of wanneer aankondigingen over bedrijfsprestaties niet overeenkomen met verwachtingen, wat leidt tot negatieve reacties en vertrouwensverlies veroorzaakt.
  • Eenzijdige communicatie: organisatorische veranderingen zonder overleg met werknemers leiden tot passieve weerstand en verminderde productiviteit.
  • Gebrek aan constructieve feedback: managers vermijden moeilijke gesprekken tijdens functioneringsgesprekken en geven vage beoordelingen zonder constructief advies, terwijl gebrek aan erkenning ontmoediging veroorzaakt.

Welke van deze voorbeelden herken je? En welke andere situaties merk je op in je omgeving?  

We geloven sterk in de essentiële rol van communicatie. Maar geloven is niet genoeg. Communicatie moet niet alleen krachtig zijn, maar ook invloedrijk om echt effectief te zijn. Maar wat houden deze begrippen precies in? Laten we samen de belangrijkste elementen verkennen die een boodschap het vermogen geven om diep door te dringen en langdurige impact te hebben, waardoor eenvoudige interacties veranderen in krachtige hefbomen van blijvende invloed.

Impactvolle communicatie is communicatie die onmiddellijk indruk maakt. Ze wordt gekenmerkt door het vermogen om de aandacht te trekken, een onmiddellijke reactie op te roepen of een blijvende indruk achter te laten. Om impact te hebben, moet communicatie duidelijk, beknopt en doelgericht zijn, met een boodschap die sterk aanslaat bij het publiek en vertrekkend vanuit een transparante intentie.

Stel je voor dat een manager een nieuw digitaal transformatieprogramma aan zijn team presenteert. Hij zou kunnen zeggen: “Met de implementatie van deze technologie vandaag, kunnen we tegen het einde van het kwartaal onze doorlooptijden met 50% verkorten.” Deze zin heeft impact omdat hij een duidelijk en meetbaar feit presenteert dat de aandacht trekt door een belofte van aanzienlijke en snelle verandering. Hij gaf ook een demonstratie van de nieuwe software tijdens een teamvergadering, waarbij hij directe resultaten toont die het team verrassen en motiveren.

Beïnvloedende communicatie wordt daarentegen gedefinieerd door haar vermogen gedrag of overtuigingen op lange termijn te veranderen. Het gaat vaak om een subtiele en volgehouden overtuigingsstrategie die verder gaat dan de eerste indruk en een blijvende verandering teweegbrengt in de manier waarop mensen denken en handelen. 

De manager van het transformatieprogramma zou kunnen zeggen: “Door deze technologie in onze processen te integreren, zullen we niet alleen onze efficiëntie verhogen, maar ook een cultuur van innovatie cultiveren die onze positie in de markt zal versterken.” Deze zin is invloedrijk omdat hij niet alleen focust op onmiddellijke resultaten, maar ook op cultuurverandering en voordelen op lange termijn.

Communicatie die zowel impactvol als invloedrijk is, combineert deze twee sterke punten: het trekt de aandacht op een krachtige manier en gebruikt dat momentum om het publiek naar een transformatie op lange termijn te leiden. Dit betekent niet alleen dat ideeën op een meeslepende manier worden gepresenteerd, maar ook dat ze worden verweven met gedeelde waarden, emoties oproepen en actie stimuleren. Dit resulteert in langdurige impact en daadwerkelijke invloed.

Om impactvolle en invloedrijke communicatie te bereiken, moeten we vaak uit onze comfortzone stappen en ons op terreinen begeven die we als complex of intimiderend beschouwen. Denk hierbij aan het spreken voor een groot publiek, een duidelijk standpunt innemen voor een directiecomité, constructieve feedback geven aan een collega of onze mening krachtig beargumenteren en verdedigen. Deze uitdagingen zijn niet alleen extern gericht. Ze zijn nauw verbonden met onze persoonlijke perceptie van de obstakels.

Onze terughoudendheid om doortastend te communiceren is vaak geworteld in een aantal overtuigingen die uniek voor ons zijn en die gevormd zijn door onze eerdere ervaringen. Of we die nu persoonlijk hebben ervaren of waargenomen hebben bij anderen. Deze ervaringen, of ze nu succesvol zijn of niet, dragen bij aan een denksysteem dat ons bijzonder terughoudend kan maken om risico’s te nemen in communicatie. We zijn bang voor mislukkingen, oordelen of conflicten. En we zien deze situaties als potentiële bedreigingen voor ons professionele imago of onze geloofwaardigheid.  

Deze zelfopgelegde barrières weerhouden ons om ons communicatief potentieel volledig te benutten. Ze belemmeren ons in het moment om onze stem op een zinvolle manier te laten horen en echt invloed uit te oefenen. Het overwinnen van deze uitdagingen vraagt het herzien van onze beperkende overtuigingen, het opbouwen van zelfvertrouwen en vaak het ontwikkelen van communicatie- en spreekvaardigheden. Erkennen van eigen obstakels, bijvoorbeeld perfectionisme of angst voor het onbekende, zijn je eerste stap in het groeien naar moedige communicatie met impact. 

Wat zijn jouw obstakels voor impactvolle en invloedrijke communicatie? Welke gedachten heb jij over assertief communiceren, voor een groep praten, of bij feedback geven…?

Met ons programma “Communicatie: Impact & Invloed” richten we ons op het verbeteren van je communicatievaardigheden en het transformeren van je interacties met anderen. Een unieke mix van tools, methodieken, doen én introspectie. Kijken naar onze eigen patronen en innerlijke obstakels. Met onze coachende aanpak tijdens de training willen we wakkermaken en in beweging brengen.  

Door de kernprincipes van effectieve communicatie te verkennen, je luistervaardigheden te versterken, krachtige vraagstelling en een oplossingsgerichte mindset te ontwikkelen, bereidt deze cursus je voor om je impact te maximaliseren en positieve veranderingen teweeg te brengen in je omgeving. De voordelen zijn tweeledig: je verbetert niet alleen de helderheid en overtuigingskracht in je persoonlijke communicatie, maar boekt ook aanzienlijke vooruitgang op het gebied van leiderschap, zelfvertrouwen en conflictbeheersing binnen organisaties, waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor het volledige individuele en collectieve potentieel.

Wil je verkennen wat effectieve communicatie met impact en invloed jou kan brengen?

Bespreek het met ons! 

Meer informatie over de opleiding Communicatie met impact