De organisatie van de 21ste eeuw: Agile, Possibility Thinking, Trust & Self Leadership

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/assorted-colorful-fish-lanterns-3576585.jpg

Jezelf leiden, anderen leiden, organisaties leiden. Niet evident in bedrijven die voor ongekende transformaties staan. ‘Leiders’ zitten vaak in existentiële crisissen merkt Marleen Boen.

We leven en werken in unieke tijden. Nog nooit waren veranderingen zo talrijk en volgden ze elkaar zo snel op. Innovaties schudden organisaties letterlijk en figuurlijk door elkaar. Marleen Boen, Managing Director en bezieler van Training & Coaching Square, ziet vaak gevoelens van machteloosheid als effect van al die transformaties. En van ‘laten we hier rap komaf mee maken, zodat we er door zijn’. Marleen: “Dit is 20ste eeuw denken, geen recept voor de 21ste eeuw. Leiders én medewerkers voelen zich onzeker, zelfs angstig. Angst voor het onbekende, om controle te verliezen en afhankelijk te worden van anderen die de snelle veranderingen wel volgen. Het traditionele geloof in de leider is weg, want ook die heeft de oplossingen niet meer achter de hand. Zelfsturende teams bouwen voort op de zelfsturing van elk medewerker en minder op de sturing van één persoon. Voorheen was de visie van het bedrijf een duidelijk doel, vandaag is het niet meer dan een richtingaanwijzer.”

Hoe kunnen bedrijven wel succesvol zijn? Vier dimensies bepalen dat volgens Marleen. Marleen: “Agile of wendbaar zijn is belangrijk om de altijd maar snellere systeem- en procestransformaties te volgen. In onze trajecten bevragen we Agility via vijf subdimensies. Dat verhoogt de complexiteit maar zorgt voor een heldere analyse. Alle vijf zijn noodzakelijk om als individu Agile te worden, en als optelsom daarvan, naar een Agile of wendbare organisatie te evolueren.”

Marleen las recent het boek ‘The Fearless Company’ van Amy C. Edmondson. Marleen: “Organisaties die beslissingen nemen vanuit angst, gaan het niet redden. De druk wordt dan te groot en dat geeft verstikking en verstrikking. Possibility Thinking of denken in mogelijkheden is een slimmere keuze. Dat is het geloof dat er meer mogelijk is dan je zelf denkt. Het gaat ook over vertrouwen en geloof hebben in toekomstgericht evolueren. Vertrouwen in  plaats van ‘alles wat nieuw is, is slecht’. Evolueren zal samen gebeuren in plaats van top down. De verantwoordelijkheid ligt niet meer alleen bij de leidinggevenden, maar bij elk individu in de organisatie. Zelfleiderschap is daarom onontbeerlijk: wat kan ik, wil ik, durf ik, kies ik volgens mijn waarden en levensvisie?”

Angst zorgt ervoor dat je binnen de lijntjes van de platgetreden paden kleurt. Zo vind je oplossingen voor problemen uit het verleden. De uitdagingen van nu zijn van een volledig andere orde. Marleen: “het gaat over dingen die we nog nooit eerder beleefden, zoals AI en ultrasnelle digitalisatie. Organisaties focussen dus best niet op nog snel een tandje bijsteken, maar op Agile worden, Possibility Thinking, zelfleiderschap en samenwerken in vertrouwen. Zo kunnen ze ook de volgende veranderingen aan en de workload op een haalbaar niveau houden.”

‘Agility’: de broodnodige wendbaarheid van de mens in de organisatie van de 21ste eeuw

Vertrouwen: de hoeksteen van sterk leiderschap

‘Zelfleiderschap’: onmisbaar om je menselijk potentieel volledig aan te boren ten dienste van jezelf en de organisatie

Denken in mogelijkheden als remedie tegen polair ‘of-of’-denken