Vertrouwen: de hoeksteen van sterk leiderschap

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/pexels-lukas-928199-scaled.jpg

Wil je je persoonlijk leiderschap boosten, dan heb je het concept ‘vertrouwen’ in de ogen te kijken. Een uitdaging. En een haalbare, zo blijkt.

Het is een mooie spreuk: het verleden is voorbij, het heden is een geschenk, heb vertrouwen in de toekomst. Toch is vertrouwen geen evident onderwerp vandaag, beseft Marleen Boen van Training&Coaching Square. Veel dynamieken vertrekken net vanuit wantrouwen. Dat leidt tot economische turbulenties, situaties zoals de Brexit. Vertrouwen is nochtans een essentiële pijler in het gedrag van succesvolle mensen.
Marleen: “Vertrouwen is niet gelijk aan goedgelovigheid. Je hoeft niet blind te vertrouwen, wél slim. Stephen Covey heeft

daar een mooie formule voor die we tijdens onze coachings en trainingen gebruiken: vertrouwen = geloofwaardigheid + betrouwbaarheid + intimiteit: het ego. Als het ego versterkt, dan verlaagt het vertrouwen, als de geloofwaardigheid stijgt, dan stijgt ook het vertrouwen. Je hebt vertrouwen nodig in jezelf en in anderen. Als mens zijn we niet gemaakt om alleen te leven, we hebben relaties nodig als spiegel om te kunnen evolueren.
Ik ben ervan overtuigd dat elke mens deze kracht in zich heeft, zonder daarbij naïef te geloven dat iedereen altijd 100% eerlijk is en nooit liegt. Vertrouwen maakt het voor jezelf mogelijk om te gaan voor de waarden waarin jij gelooft, en het staat je toe anderen in hun waarde te laten.

Vertrouwen kan je opbouwen

Vertrouwen kan je volgens Marleen Boen opbouwen door na te denken over hoe geloofwaardig en betrouwbaar je bent. Zet je bijvoorbeeld de resultaten neer die worden verwacht? Maak je je intenties duidelijk? Het overgrote deel van conflicten vindt zijn oorsprong in verwachtingen die niet duidelijk uitgesproken zijn of die maar evident gevonden worden. Deze parameters kun je ook gebruiken om in te schatten of je iemand anders kunt vertrouwen.


Marleen: “Slim vertrouwen is bijvoorbeeld advies durven vragen zonder dat je ego in een kramp schiet. Het tegenovergestelde, wantrouwen, is dat niet doen. Dat leidt tot angst, geen samenwerking en de bekende silo’s in bedrijven. Geen vertrouwen zorgt ook voor intensieve stress bij mensen. ”

Een groot probleem is de machtsstrijd. Marleen: “Macht is wel nodig, er mag een machtsverschil zijn. Macht wordt problematisch als mensen zich enkel staande kunnen houden door anderen klein te houden. In organisaties of groepen is er gerust plaats voor ‘machtigen’ die hun macht op een andere manier kunnen neerzetten. Op voorwaarde dat je erop vertrouwt dat je met de andere(n) kan samenwerken. Door te vertrouwen in de macht die je samen in een organisatie opbouwt en door te handelen op basis van gelijkwaardigheid. Zo kom je tot win-win situaties. Wat ons als mens nog weerhoudt van in vertrouwen samenwerken, is de angst voor teleurstellingen en conflicten. Die angsten overwinnen vergt moed en doorzettingsvermogen.


Organisaties die succesvol willen zijn, hebben dus mensen nodig die vanuit vertrouwen dingen kunnen realiseren. Dat heeft een enorme impact op de geloofwaardigheid, binnen en buiten het bedrijf.”


In vier artikels zoomt Marleen in op de dimensies die ondernemingen in de 21ste eeuw succesvol zullen maken: agility of wendbaarheid, zelfleiderschap, denken vanuit mogelijkheden en vertrouwen. Als afsluiter van deze reeks geeft ze haar visie op mens en organisatie binnen de drie à vijf jaar.

De organisatie van de 21ste eeuw: Agile, Possibility Thinking, Trust & Self Leadership

‘Agility’: de broodnodige wendbaarheid van de mens in de organisatie van de 21ste eeuw

‘Zelfleiderschap’: onmisbaar om je menselijk potentieel volledig aan te boren ten dienste van jezelf en de organisatie

Denken in mogelijkheden als remedie tegen polair ‘of-of’-denken