Denken in mogelijkheden als remedie tegen polair ‘of-of’-denken

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/pexels-sora-shimazaki-5668885-scaled.jpg

Het geloof dat er meer mogelijk is dan je zelf denkt. Dat is possibility thinking of denken in mogelijkheden. Het is een unieke menselijke capaciteit die ons toelaat om weg te blijven van het polaire denken. Denken vanuit mogelijkheden is ook een essentiële kracht in een tijdperk waar onzekerheid troef is, meent Marleen Boen.

Marleen: ‘In onze wereld van vandaag en ook in die van morgen, is alles mogelijk. Daar ben ik van overtuigd. Op een voorwaarde, en dat is dat we het elkaar gunnen. Dat geldt op alle niveaus: in gezinnen, in teams, in organisaties en ook op mondiaal vlak. Denk even terug, in ‘onze’ 21ste eeuw zijn er heel wat ernstige problemen uit de vorige decennia opgelost. Over 10 jaar zullen een deel van de hot issues van vandaag ontraadseld zijn. Maar in dat transitieproces richting die oplossingen is het essentieel dat we toegevingen doen aan elkaar. Doen we dat niet, dan halen we er niet uit wat erin zit, realiseren we ons optimaal potentieel niet als mens en zijn we teleurgesteld in onszelf en in anderen.”


Marleen had het er eerder over dat de mens geen eenheid is, maar bestaat uit verschillende aspecten: ratio, hart, gevoel, energetische kracht en spiritueel vermogen. “Als mens kunnen we niet alleen functioneren, we hebben constant feedback of spiegels nodig van onze omgeving. Een krachtig denken vanuit mogelijkheden is trouwens enkel mogelijk voor mensen met emotionele maturiteit. Training & Coaching Square kan je daarin ondersteunen. We gebruiken daarvoor de gevalideerde EQI test (Emotional Quotient Inventory). De resultaten van de test werken als een richtingaanwijzer en maken je blinde vlekken zichtbaar. Je leert naar jezelf kijken in plaats van emotioneel te schieten op anderen.”

De toekomst? Gedeelde perceptie en gemeenschappelijk belang

Hoe zien organisaties er binnen drie à vijf jaar dan uit? Marleen Boen: “Wat we nu zeker weten, is dat er een volledige nieuwe ordening in organisaties zal zijn. Geen oude ordening, maar een totaal nieuwe, die we op dit moment nog niet kennen. De tijd waar we nu in zitten, is een overgangsperiode. In die transitie is het ‘chaos’. Ik pleit voor ‘laat die chaos toe in je organisatie’. Wegvluchten heeft geen zin want je komt simpelweg terecht in een andere omgeving waar het van hetzelfde laken een broek is. Om die chaos te overwinnen, om die nieuwe ordening te concipiëren en op te bouwen, zijn wendbare medewerkers nodig die samenwerken in vertrouwen, sterk zelfleiderschap tonen en krachtig denken vanuit mogelijkheden: en-en in plaats van of-of.


Maar hoe ga je om met al die onbekende factoren in die transitie, hoe geef je richting en zet je bijvoorbeeld doelstellingen? Marleen: “Je kan hier alleen maar het speelveld aangeven en de onbekende factoren duiden.
En inschattingen maken, zo veel mogelijk rekening houdend met deze onbekenden. Het is een verhaal van de bluts en de buil. Van verliezen slikken -en dat doet pijn- en tegelijk ook van ruimte maken voor investeringen in innovatie. Haalbare doelstellingen zetten en sequentieel bijsturen als onbekende factoren helderder worden. Let op, dit hele proces valt niet te realiseren met mensen die enkel op zekerheid spelen.”


Marleen vult nog aan: “Laten we ons hoeden voor impulsieve reacties. Neem eerst afstand en laat bezinken. Kom los van puur verwijtend gedrag zoals ‘het zijn de anderen die mij tekort doen.’ Alles is mogelijk -mits we het elkaar gunnen- vanuit een vertrouwensvolle mentaliteit van samen bouwen aan een toekomst die nu progressief ingezet wordt. Gedeelde perceptie en gemeenschappelijk belang, dat zijn de woorden van de toekomst. En dat is wat ons als mens nu juist uniek maakt.

De organisatie van de 21ste eeuw: Agile, Possibility Thinking, Trust & Self Leadership

‘Agility’: de broodnodige wendbaarheid van de mens in de organisatie van de 21ste eeuw

‘Zelfleiderschap’: onmisbaar om je menselijk potentieel volledig aan te boren ten dienste van jezelf en de organisatie

Vertrouwen: de hoeksteen van sterk leiderschap