Onze visie op leiderschap, coaching en training

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/pexels-fauxels-3184634-scaled.jpg

Een organisatie is maar zo goed als de manager waar je voor werkt. Herkenbaar? Mensen die voor je organisatie willen werken omwille van de goede reputatie, maar weggaan omwille van een manager? Dit kost een organisatie handenvol geld. Bovendien heeft dit een negatieve impact op het imago van manager en organisatie. Onderschat dus je rol als manager niet. De sterkte van de ketting wordt immers mee bepaald door de zwakste schakel. Wees dus een leider met impact.


Maar wat voor soort leiders willen medewerkers dan wel? Welke leiders slagen erin om hun medewerkers te engageren waardoor zij productiever zijn, waardoor de organisatie winstgevender is en excellente resultaten neerzet, de klantentevredenheid stijgt en het aantal afwezigen door ziekte daalt?


Eén feit is zeker. Het directieve leiderschap verliest aan kracht. Het maakt plaats voor transformatief leiderschap dat zelfsturing en eigenaarschap hoog in het vaandel draagt. Leiders die door een proces van persoonlijke ontwikkeling durven gaan, die weten hoe ze ontwikkelingsgerichte feedback kunnen geven en hoe ze feedback en tegenspraak kunnen ontvangen en die ook de vaardigheden en attitudes van een coach inzetten, zullen deze transformatie in goede banen leiden. Het zijn m.a.w. leiders die groeien als mens en die weten hoe ze best met anderen omgaan, van mens tot mens, zodat het gemeenschappelijk belang centraal komt te staan en de bedrijfscultuur verandert.

Echte leiders groeien als mens


Echte leiders zijn zelfbewust. Zij kennen zichzelf en hebben inzicht in hun competenties en beperkingen omdat zij inzien dat dit een voorwaarde is voor echtheid in hun leven. Zij beseffen hoe belangrijk het is om te weten wie ze zijn en waar ze voor staan. Pas dan kunnen ze dit immers helder stellen en helder communiceren naar anderen toe. Leiderschap start dus met zelfleiderschap en reflectie.


Naast zelfbewustzijn, zien zij ook zelfwaardering als een vereiste om echt of authentiek te zijn. Dit gevoel van zelfwaardering ontstaat omdat zij in contact zijn met hun eigen waarden en drijfveren en zij zich hiernaar gedragen. Zij respecteren hun ZELFwaarde. Hierdoor hoeven zij waardering en bevestiging niet bij anderen te zoeken, niet buiten zichzelf, wel in zichzelf.


Zij hebben ook de wil en de kracht om de juiste competenties en attitudes aan te leren of te verfijnen en – vooral! – deze daadwerkelijk toe te passen in het dagelijks leven. Hun lerende attitude maakt het hen bovendien mogelijk om feedback te durven geven en ontvangen, om zich comfortabel te voelen met niet-weten en om te durven kijken naar andere manieren van omgaan met wat zich in hun leven voordoet. Ze zijn creatief, genieten van nieuwe uitdagingen en streven naar innovatieve oplossingen voor situationele obstakels en problemen.
Hierdoor zien zij opportuniteiten, nemen zij het voortouw en enthousiasmeren ze mensen rondom zich naar een gemeenschappelijk doel. Kortom, zij groeien als mens.

PAS WANNEER JE JEZELF RESPECTEERT, ZULLEN ANDEREN DAT OOK DOEN.

Kathleen Bosman

Echte leiders hebben oog voor de mens en relaties

Een leider leeft natuurlijk niet alleen op zijn eiland. Echte leiders weten hoe belangrijk hun medewerkers zijn en dat het menselijk potentieel meer en meer dé drijfveer van economische groei is. Het volstaat daarom niet langer om processen te managen. Leiders dienen verbinding te kunnen creëren met mensen, appèl te kunnen doen op hun potentieel en te kunnen luisteren en coachen. De manager van morgen dient ook het antwoord te vinden op de vraag: ‘waarom doen we dit?’. Daarom zetten echte leiders hun competenties in om op de juiste manier met anderen om te gaan, van mens tot mens.

Om in deze multiculturele wereld succes te boeken, spelen ook volgende attitudes een cruciale rol:

 • SOCIALE VEERKRACHT
  Echte leiders zijn in staat om op een natuurlijke manier om te gaan met mensen in ongewone sociale situaties.
  Zij tonen oprechte interesse in mensen.
 • GELIJKMOEDIGHEID
  Zij blijven kalm, niet-oordelend tegenover zichzelf of anderen wanneer zij zelf of anderen fouten maken.
 • NAVIGEREN IN AMBIGUÏTEIT
  Zij slagen erin om met vaagheid en onzekerheid om te gaan, er doorheen te kijken en er niet gefrustreerd door te raken, maar de aandacht te richten op het uitzoeken hoe dingen gedaan worden in andere culturen. Ambigue situaties zijn de norm in multiculturele organisaties.
 • VERTROUWEN BOUWEN
  Zij zijn vaardig in het bouwen en behouden van relaties over de verschillende culturen heen, waarbij zij de tijd nemen om culturele verschillen te begrijpen. Zij connecteren écht met mensen. Leiders die een hoge mate van vertrouwen brengen in interculturele organisaties verkrijgen superieure resultaten door hun verwachtingen duidelijk te stellen, eerst te luisteren, transparantie te creëren en verantwoordelijkheid te tonen en te geven.
 • RESPECT VOOR OVERTUIGINGEN
  Zij tonen respect voor de politieke en spirituele overtuigingen van anderen. Leiders tonen dit respect in de zorg waarmee ze verbale en non-verbale boodschappen overbrengen en door oprechte belangstelling te tonen voor de overtuigingen en het ‘model van de wereld’ van de mensen met wie ze samenwerken.

HET IS ECHT DOOR JE MENSEN DAGELIJKS TE COACHEN DAT JE HEN ONDERSTEUNT BIJ HET EVALUEREN VAN HUN VORDERINGEN EN OP
EEN SYSTEMATISCHE MANIER DE WEG NAAR SUCCES LAAT BEWANDELEN.

Echte leiders zetten de toon voor de organisatie

Echte leiders beseffen ook dat zij in een interculturele en snel veranderende wereld leven. Het is dus essentieel dat zij voorbereid zijn op veranderingen, ook op de onverwachte. Meer nog, zij weten hoe ze die toch soms wel levens noodzakelijke veranderingen bij zichzelf en in hun organisaties best in gang zetten en verwezenlijken.


Hierbij staan zij ook open voor tegenspraak omdat zij weten dat zij zo grote managementfouten kunnen vermijden. Tegelijk is het een opportuniteit om een evenwicht te vinden tussen eigenbelang – van zichzelf en van hun medewerkers – en gemeenschappelijk belang. Zo krijgen zij een groter draagvlak voor een verandering of beslissing. Met tegenspraak kunnen omgaan versterkt ook de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.


Echte leiders moedigen op die manier ook anderen aan om dezelfde attitudes en competenties te verwerven. Zo zetten zij de toon voor de organisatie.

Word een echte leider

Wil je relaties op een positieve manier beïnvloeden en inzicht creëren in de essentiële processen van leiderschap, dan is een juiste mix van training en coaching aangewezen. Duurzaam resultaat ligt dan binnen handbereik. Vraag ook advies en ondersteuning voor jezelf en je organisatie. Zo stem je persoonlijk succes, bedrijfsvisie en -strategie op elkaar af.

Word een echte leider

Ontwikkel je vertrouwen als leider en people manager.