Waarom zelfbewust managen de toekomst is als leidinggevende

https://trainingcoachingsquare.be/business-manager/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/drmakete-lab-hsg538WrP0Y-unsplash.jpg

Als leidinggevende ben je je vaak niet bewust van het effect dat je persoonlijkheid en gedrag heeft op je omgeving. Veel leiders denken wel dat ze supporten en coachen, maar doen dat vaak niet. Onder meer omdat ze er niet deftig voor opgeleid zijn. Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen mindset en overtuigingen, en dat je zelfbewust leert managen, voor je überhaupt de mensen rond je kan beïnvloeden.

Leiders van de toekomst

Leiderschap en management is lange tijd beperkt gebleven tot mensen sturen en vervolgens zo doelstellingen halen. Dat is wat we noemen ‘demand & control’. Alleen verandert de wereld zo snel dat geen enkele organisatie zich nog kan permitteren in een dergelijk stramien vast te blijven hangen. Eén belangrijke vraag komt daarbij naar boven: hoe maak je dan de switch van demand & control naar een leiderschapsstijl die afgestemd is op de verwachtingen van de aanstormende VUCA-wereld?

In de VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) wereld van de laatste 30 is verandering de grote constante waar de mens mee geconfronteerd wordt. Als leider in de VUCA-wereld, is een quick fix niet meer aan de orde. Het vroegere directieve leiderschap is voorbij. Dat vergt dus ook dat je op een andere manier met je medewerkers, collega’s en bazen moet omgaan. De groei naar een open feedbackcultuur is hierbij essentieel om vooruit te geraken.

Leiding geven draait immers niet langer om mensen motiveren, maar wél om ze in de juiste mindset te krijgen. Een mindset die past bij het bedrijf en haar doelstellingen. Laat mensen mee jouw verhaal vertellen en daag ze uit op wat hén zin geeft in hun werk. Zo boek je resultaat.

We hebben in de VUCA-wereld leiders nodig die weten wat hun doel is in het leven en die zingeving ook stimuleren bij hun medewerkers. Leiders die zich afvragen hoeveel toegevoegde waarde ze beleven in hun job als leidinggevende.

Dat uit zich in vragen als:

  • Wie ben ik als leider?
  • Wie wil ik zijn als leider?
  • Wat is mijn kapstok in mijn leven?
  • Wat is mijn grote toegevoegde waarde?

Om antwoord te vinden op die vragen, moet je je comfortzone verlaten en kom je terecht bij je zelfbewustzijn. Als jij als leider weet wat je wil, kan het nog altijd een hectische job zijn, alleen beleef je het bewuster. Daardoor zal het effect ervan op jou en de mensen rondom je anders zijn.

Inzetten op zingeving en durven worden wie je eigenlijk al bent, zal immers cruciaal worden als leidinggevende in de VUCA-wereld. De vraag is dus niet langer of je jezelf onder ogen durft komen, maar wanneer…

Durf jezelf uitdagen

BLOOM©, een revolutionair programma rond next-level management en future-proof leiderschap in een VUCA-wereld, wil managers en leiders stimuleren zich te laten coachen om mee te gaan in deze stroom van verandering. Tijdens dit 14-daagse traject leer je purpose- en identiteitsgericht zelfbewust managen en word je uitgedaagd jezelf in vraag te stellen:

  • Wat wil je bereiken? 
  • Wat drijft je bij je beslissingen? 
  • Hoe functioneer je in veranderingen? 
  • Sta je jezelf toe om je eigen evolutie en leerproces bewust te beleven én daar ondersteuning bij te krijgen?
  • Hoe blijf je jezelf uitdagen om je bewust te zijn van jezelf en het effect dat je hebt op de mensen rondom je?

Marleen Boen van Training & Coaching Square legt uit hoe BLOOM© je weerbaar maakt in de VUCA-wereld.

BLOOM©: zelfbewust managen als leider

Met BLOOM© ontdek je hoe je evolueert van hard labeur naar zinvol leven. Dit is een investering in jezelf. Een herbronning. Om steviger te staan als topmanager, zelfs met al jouw wijsheid en ervaring. Bovendien zit je tijdens dit leertraject in een groep van gelijkgestemde, leergierige en oplossingsgerichte mensen en ontstaat zo een mooi netwerk van mensen die ook leiding geven en een dragend forum worden voor jou als leider in je volgende jaren.

Door deze weg samen met anderen aan te gaan, krijg je de toegevoegde waarde van zowel de hulpbronnen als nieuwe inzichten in de te voorkomen valkuilen die anderen ook inbrengen

Meer weten? Ontdek hoe de BLOOM© groepstraining jou kan vormen tot leider van de toekomst.

Word de manager die je écht wil zijn

Een revolutionair programma rond next-level management en future-proof leiderschap in een VUCA-wereld.